Tantrické Bohyne (2022)

Desať lúčov ženskej tvorivej sily, desať tvárí múdrosti. S esenciami Tantrické bohyne sa ponoríte do svojho vnútra a dovolíte si odhaliť a prejaviť svoju ženskú citlivosť, jemnosť a silu. Počas 10 týždňov budete pracovať s 10 Bohyňami. Základom všetkých zmesí esencií je kombinácia Suave, Lira a Soberania. K tejto vibrácii sa pridávajú ďalšie dve esencie, ktoré predstavujú danú bohyňu. Suave je stelesnením jemnosti a citlivosti. Lira predstavuje ženskú spolupatričnosť a je citlivou bojovníčkou. Soberania podporuje sebahodnotu a vznešenosť.

Dhumavati

Dhumavati - Tvorím

Svoj skrytý potenciál môžeme vyniesť na povrch (oslobodiť sa od falošných predstáv a pochybností, ctiť svoj zármutok i vnútornú silu).

Revelacao + Bromelia 2

Buganeshvari

Buganeshvari - Vynáram sa

Pomáha, aby sme v priestore našli uvoľnenie a vďaka tomu sa dotkli svojej pôvodnej vízie, tu sa rodí kreativita a život, je ako materské lono.

Renascer+ Embo Rudá

Matangui

Matangui - Kotvím sa

Podporuje, aby sme dokázali jazyk svojho srdca preniesť do slov, je to sila myšlienok a slov, odstraňuje prekážky, zosobňuje krásu a vášne.

Oribá + Celebracao

Kali

Kali - Som silná

Je čas, večný pohyb, rytmus života je to vnútorná sila, ktorá nás poháňa k rastu a rozvoju.

Kundalini + Yate

Bagala

Bagala - Cítim sa ľahko

Je to schopnosť rozpustiť negatívne myšlienky a pocity, z roztržitosti vstúpiť do kľudu - zastaviť sa a pozorovať.

Imbe + Thini-á

Tara

Tara - Mám kuráž

Je našou životnou múzou, ktorá nás vedie cez prekážky, pozdvihne nás, aby sme sa neutopili vo vlastných emóciách

Ararybá + Uirá

Bhairavi

Bhairavi - Som autentická

Je ako pochodeň, ktorá vnesie svetlo do vnútornej temnoty; je to plameň vedomia, základná sila vôle.

Suri + Oyama

Chinnamasta

Chinnamasta - Rozlišujem

Prevedie nás procesom vzdávania sa myšlienok a ponorenia sa do vnímania; aktivuje jemné telá a otvára sa prúdu svetla.

Eloah + Marupiara

Sundari

Sundari - Som vyrovnaná

Je to krása formy, blaženosť, prežívanie krásy; aby sme ju dokázali vnímať a žiť, potrebujeme sa vzdať kontroly; Sundari nás vedie silou lásky a nie autority.

Kundalini + Bromélia 2

Kamala

Kamala - Zažívam synergiu

Umožní vytvárať formy vo vonkajšom svete - tvoriť krásu; vyživuje a podporuje to, čo tvoríme a o čo sa usilujeme.

Embo Rudá + Ybá