Tantrické Bohyne (2022)

Desať lúčov ženskej tvorivej sily, desať tvárí múdrosti. S esenciami Tantrické bohyne sa ponoríte do svojho vnútra a dovolíte si odhaliť a prejaviť svoju ženskú citlivosť, jemnosť a silu. Počas 10 týždňov budete pracovať s 10 Bohyňami. Základom všetkých zmesí esencií je kombinácia Suave, Lira a Soberania. K tejto vibrácii sa pridávajú ďalšie dve esencie, ktoré predstavujú danú bohyňu. Suave je stelesnením jemnosti a citlivosti. Lira predstavuje ženskú spolupatričnosť a je citlivou bojovníčkou. Soberania podporuje sebahodnotu a vznešenosť.

Dhumavati

Dhumavati – Tvorím

Svoj skrytý potenciál môžeme vyniesť na povrch – oslobodiť sa od falošných predstáv a pochybností, ctiť svoj zármutok i vnútornú silu.

Revelacao + Bromélia 2

Buganeshvari

Buganeshvari – Vynáram sa

Pomáha, aby sme priestore našli uvoľnenie a vďaka tomu sa dotkli svojej pôvodnej vízie. Tu sa rodí kreativita a život, je ako materské lono.

Renascer + Embo Rudá

Matangui

Matangui – Kotvím sa

Pomáha nám preniesť jazyk svojho srdca do slov. Je o sile slova a myšlienok, odstraňuje prekážky a zosobňuje krásu a vášne.

Oribá a Celebracao

Kali

Kali – Som silná

Je čas, večný pohyb, rytmus života. Je to vnútorná sila, ktorá nás poháňa k rastu a rozvoju.

Kundalini + Yate

Bagala

Bagala – Cítim sa ľahko

Je to schopnosť rozpustiť negatívne myšlienky a pocity, z roztržitosti vstúpiť do kľudu – zastaviť sa a pozorovať.

Imbe a Thini-á

Tara

Tara – Mám kuráž

Je našou životnou múzou, ktorá nás vedie cez prekážky, pozdvihne nás, aby sme sa neutopili vo vlastných emóciách.

Ararybá + Uira

Bhairavi

Bhairavi – Som autentická

Je ako pochodeň, ktorá vnesie svetlo do vnútornej temnoty. Je to plameň vedomia, základná sily našej vôle.

Suri + Oyama

Chinamasta

Chinamasta – Rozlišujem

Prevedie nás procesom vzdávania sa myšlienok a ponorenia sa do vnímania. Aktivuje jemné telá a otvára sa prúdu svetla.

Eloah + Marupiara

Sundari

Sundari – Som vyrovnaná

Je to krása formy, blaženosť, prežívanie krásy. Aby sme ju dokázali vnímať a žiť, potrebujeme sa vzdať kontroly. Sundari nás vedie silou lásky a nie autority.

Kundalini + Bromélia 2

Kamala

Kamala – Zažívam synergiu

Umožní vytvárať formy vo vonkajšom svete – tvoriť krásu. Vyživuje a podporuje to, čo tvoríme a o čo sa usilujeme.

Embo Rudá + Ybá