Wise (wo)man - múdra žena, múdry muž

Program múdra žena, múdry muž nám otvára možnosť spoznávať a harmonizovať svoje tri základné ekológie. Prvá nás privedie k poznaniu, akým spôsobom sa staráme sami o seba, o svoje zdravie, vitalitu, či integrujeme svoje talenty a robíme to, čo nám prináša radosť. Druhá ekológia sa zameriava na zdieľanie lásky a starostlivosti o svojich najbližších. Aké vzťahy utvárame, ako sa vzájomne rešpektujeme. Tretia ekológia sa zameriava na komunitu a spoločenstvo a to, koľko energie a vitality môžeme venovať tejto oblasti starostlivosti a aký zmysel má náš život. Pre každú ekológiu Sandra vytvorila zmesi esencií, ktorých základom je esencia z kokosovníku s názvom Joy (radosť).

Prvá ekológia – starostlivosť o samého/samú seba.

Druhá ekológia – starostlivosť o svojich najbližších.

Tretia ekológia – starostlivosť o komunitu a spoločenstvo.

Well-being (duševná pohoda, blahobyt) … zameriate sa na to, či sa cítite zdravo a či dokážete metabolizovať nielen stravu ale i emócie

Self-value (sebahodnota) … Ako vnímate seba a svoje talenty? Aké žijete hodnoty?

Calmness (kľud) … Ako spíte? Odpočívate? Meditujte?

Exuberance (hojnosť) … Cítite sa šťastní, plní sily a nadšenia? Ste radi na svete?

Discipline (disciplína) … Viete priradiť priority svojim činnostiam? Ste sústredení alebo chaotickí?

Integration (integrácia) … ako nočná esencia.

Respect (úcta) ... svoje obmedzenia a hodnoty, rešpektujte hranice ostatných?

Communion (splynutie, spojenie) … zdieľate s ostatnými svoje pocity a dokážete sa radovať z ich úspechu?

Lovingness (láskyplnosť) ... ako prejavujete svoje city a lásku druhým?

Responsibility (schopnosť reagovať) … Ste otvorení novým skúsenostiam? Dokážete rýchlo integrovať skúsenosti?

Nourishment (výživa) … Ktoré aktivity vás citovo napĺňajú? Ako sa cítite v rutine a ako v chaose?

Delight (potešenie) … ako nočná esencia.

Cooperation (spolupráca) ... dokážete spolupracovať v tíme?

Compassion (súcit) … Ako sa cítite, keď niekto iný prežíva ťažké chvíle? Ako reagujete?

Ethics (etika, morálka) … Aké sú vaše morálne hodnoty? Čo by ste chceli na spoločnosti zmeniť?

Mission (poslanie) ... aké je vaše poslanie a zmysel života? Zdieľate ho s ostatnými?

Accuracy (presnosť, precíznosť) … Máte jasno vo svojom živote? Máte holistický pohľad? Aké zmeny chcete urobiť?

Enjoyment (radostné prežívanie) … ako nočná esencia.