Guardians - strážcovia

Strážcovia sú našimi pomocníkmi na každý deň. Táto sada špeciálnych esencií sa venuje piatim základným pilierom, ktoré potrebujeme dostať do rovnováhy a prispôsobiť nášmu často hektickému životu.
Mnohí z nás veľmi dobre vedia, kedy je niektorý z týchto pilierov v nerovnováhe, a tiež si veľmi dobre uvedomujeme, keď sme vystavení veľkému tlaku a stresu, alebo keď sa ocitneme v malej či vážnejšej krízovej situácii.

Focus (sústredenosť) Zjednocuje naše vnímanie a pomáha nám lepšie zacieliť pozornosť na dosiahnutie cieľa. Zvyšuje našu schopnosť sústrediť sa na štúdium, pracovné projekty i bežné povinnosti a radosti v našom každodennom živote.

Peacefulness (pokoj a kľud) – Pomáha nám precítiť pokoj na duši. V obdobiach a cykloch, kedy pociťujeme úzkosť či nerovnováhu, vnáša do situácií emociálny rozmer, pochopenie a kľud. Prehlbuje pocit kľudu a rovnováhy bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nás.

Vitality (vitalita) Napumpuje nám život do žíl! Vynikajúci pomocník v období, keď trpíme nedostatkom životnej sily a energie. Prebúdza entuziazmus, keď len ťažko hľadáme motiváciu. Skvelý bojovník proti depresívnym myšlienkam a stavom. Prebúdza v nás chuť žiť.

Action (akcia, činy) Do nečinnosti vnáša pohyb. Pomáha nám vyslobodiť sa zo stagnácie. Lieči nás z pocitov, že sa v našom živote nič nedeje.

Confidence (dôvera a sebadôvera) V obdobiach, kedy sa cítime neisto, nám pomáha nadobudnúť pocit istoty a bezpečia. Uzdravuje našu plachosť a hanblivosť. Dodáva nám odvahu ukázať svetu svoju pravú tvár.