Dharma II (2021)

Pod názvom Dharma II sa ukrýva sada 5 esencií vytvorených špeciálne pre seminár Dharma II (2021). Pomôžu vám lepšie pochopiť v čom spočíva a prečo je dôležitý prechod z karmy do dharmy i to, ako ísť do hĺbky a pritom nestratiť ľahkosť.

Prináša lepšie uvedomenie si samého seba a nástroje, ktoré nám pomôžu ľahšie zvládať svoje emócie a konať v období tohto prechodu.

1. pilier – Dôstojnosť

Hlboké sebaprijatie a autentické bytie.

Alchýmia medzi sebestrednosťou, skromnosťou, emotívnosťou, duchovnosťou a vďačnosťou.

Zmes pozostáva z esencií Soberania, Kundalini, Lira a Dharma 2 (Aurora, Cosmos, Oriba, New Yatê, Pulsar). Odporúča sa v kombinácii s Aqua Ignea: žltá, oranžová.

2. pilier – Láskavosť

Súdržnosť srdcového poľa. Evolučný vír, ktorý otvára naše srdcia.

Zmes pozostáva z esencií To share (zdieľanie), Tenderness (nežnosť), Lira a Dharma 2 (Aurora, Cosmos, Oriba, New Yate, Pulsar)

Odporúča sa v kombinácii s Aqua Ignea: ružová.

3. pilier – Pružnosť

Schopnosť porozumieť a konať prostredníctvom rôznych dimenzií vnímania.

Nevyhnutná súčasť úspešnej cesty duše a našej schopnosti reagovať na to, čo sa deje v našom okolí i v našom vnútri

Zmes pozostáva z esencií Moara, New Yatê, Tempo a Dharma 2 (Aurora, Cosmos, Oribá, New Yatê, Pulsar)

Odporúča sa v kombinácii s Aqua Ignea: biela.

4. pilier – Synchronizácia

Prináša 3 úrovne zladenia: vnútornú, vzájomnú a transcendentnú.

Zmes pozostáva z esencií Suri, Pulsar, Tauá a Dharma 2 (Aurora, Cosmos, Oriba, New Yatê, Pulsar)

Odporúča sa v kombinácii s Aqua Ignea: zelená.

5. pilier – Dharma Exclusive (len pre seminár Dharma 2)

Význam metylácie v epigenetike a ako s ňou pracovať. Premena, oslobodenie od ťažkosti povinností smerom k radosti z bytia.

Zmes pozostáva z esencií Seed, Cosmos, Joy a Dharma 2 (Aurora, Cosmos, Oriba, New Yatê, Pulsar)

Odporúča sa v kombinácii s Aqua Ignea: červená, fialová.