Systémové konštelácie (2023)

Systémové konštelácie – 7 zmesových esencií, 7 pilierov a tém systémových konštelácií slúžia ako podpora v práci i v bežnom živote. Napomáhajú ľahšiemu plynutiu a flexibilite. Povedú naše kroky od začiatku až po integráciu do našich osobných a pracovných vzťahov.

Belonging – „potreba niekam patriť“

predstavuje úplne základnú podmienku emociálnej rovnováhy

Hierarchy – „hierarchia“

prapôvodná štruktúra a usporiadanie emociálnych hodnôt

Injured child– „zranené dieťa“

kľúčová téma traumy, zneužívania a emociálnej nerovnováhy.

Dad – „otec“

pilier mužskej esencie, štruktúry emócií a vzťahov nevyhnutných pre zdravý vývoj ľudskej bytosti

Mother – „matka“

pilier ženskej esencie, štruktúry emócií a vzťahov nevyhnutných pre zdravý vývoj ľudskej bytosti

Give and take – „dávať a brať“

základný princíp reciprocity vo vzťahoch, ktorá ak je v nerovnováha, ničí vzťahy a vytvára pre zneužívanie a nedostatok.

Guardians – „strážcovia“

štrukturálny pilier konštelácií, ktorý udržiava pole v rovnováhe.

Spôsob užívania

Sadu môžete užívať ako ucelený program emociálneho fitnesu alebo si niektorú esenciu vybrať intuitívne.

Jednotlivé esencie užívajte 3x denne 7 kvapiek, pod jazyk alebo rozpustených v čistej vode.

Program esencií užívajte 3x denne 7 kvapiek, pod jazyk alebo rozpustených v čistej vode v poradí 1 belonging, 2 hierarchy, 3 injured child, 4 dad, 5 mother, 6 give and take, 7 guardians.

Program je postavený na 8 týždňov. Užívajte jednu esenciu za týždeň, 7kvapiek 3x denne, zvyšok fľaštičky si odložte. Druhý týždeň užite druhú esenciu, zvyšok opäť odložte. Zopakujte pre všetky esencie. V ôsmom týždni užite zvyšky jednotlivých esencií.