Chacras - čakry (2018)

Sedem esencií, ktoré pracujú s našimi energetickými centrami, harmonizujú rozladené, vnášajú svetlo a čistia priestor.

1. Ukotvenie

Prínosy: vitálna sila, stabilita, patriť niekam, prežitie

Symptómy: nedostatok vitálnej energie, slabosť, neistota, impotencia a nedostatok motivácie

2. Vzťahy

Prínosy: zmyselnosť, citlivosť, schopnosť načúvať, vnímanie seba i ostatných, snívanie, vážim si svoj čas i čas iných

Symptómy: obeť, oddelenosť, sebeckosť, emociálny chlad, nepružnosť, závislosť a úzkosť

3. Ja som

Prínosy: sebadôvera, vlastná sila, magnetizmus, individualizácia a sebaistota

Symptómy: neistota, submisivita, emociálna slabosť a autoritatívny prístup

4. Láska

Prínosy: odovzdanie sa, otvorenosť, empatia, pokoj na duši, viera a bezpodmienečná láska

Symptómy: sebestrednosť, nestabilita, súťaživosť a citové zatvrdnutie

5. Vyjadrenie sa

Prínosy: zodpovednosť, talenty, využívanie kreativity, schopnosť vyjadriť sa, komunikácia, dedičstvo a produktivita

Symptómy: disperzia, nedostatok produktívneho sústredenia, problém s vyjadrovaním sa, neproduktívnosť a letargia

6. Videnie

Prínosy: intuícia, jasnosť, sústredenosť, preniknutie do podstaty, systematické videnie a disidentifikácia

Symptómy: zmätok v duši, projektovanie seba do iných, obmedzená objektívnosť pri analyzovaní a netrpezlivosť

7. Prepojenie

Prínosy: integrácia, úcta, duchovnosť a humanitárnosť

Symptómy: fragmentácia v správaní