ARARETAMA

Araretama je vzdelávaco-terapeutický systém, ktorý pomáha ľuďom efektívne meniť vzorce správania, ktoré blokujú ich rast.
S jeho pomocou môže ľudstvo nájsť synergie medzi svojimi TALENTMI, NADŠENÍM a ŽIVOTNÝM SMEROM.

VZNIK
VZNIK

Autorka tohto systému Sandra EPSTEIN, má dlhoročné skúsenosti s výrobou vibračných esencií v Atlantickom dažďovom pralese v Brazílii. Ekosystém tohto pralesa je odpoveďou pre ľudstvo dnešnej doby, ako vytvoriť prostredie na našu evolúciu. Tajomstvo sa skrýva v akceptácii našich rozdielností, v pochopení, že byť iný prináša výhody, a že spolupráca je viac ako boj.

VIAC O VZNIKU
ESENCIE
ESENCIE

Esencie Araretama sú tekutinou, ktorá obsahuje informácie (energie, vibrácie) prostredia a rastlín Atlantického dažďového pralesa, ktoré sú vytvorené špecifickým prenosom energie a ukotvením tejto informácie v nosiči (vode) tak, aby túto informáciu nemohlo nič zmeniť.

Viac o esenciach
VZDELÁVANIE
VZDELÁVANIE

Zoznámte sa s našimi vzdelávacími programami

VIAC O VZDELÁVANÍ

VÝHODY PRÁCE S ESENCIAMI ARARETAMA

Jednoduchá aplikácia

Rýchly účinok

Nevytvára závislosť na „terapeutovi“

Učí klienta preberať zodpovednosť za svoj vlastný stav

Vhodný pre všetky vekové kategórie

Araretama je kombináciou terapeuticko-vzdelávacieho systému

Vytvorila som Araretamu so zámerom pomôcť ľuďom nájsť synergiu medzi svojimi TALENTMI, NADŠENÍM a ŽIVOTNÝM SMEROM. Tento systém prináša integráciu medzi umením (tanec, koláže, dramaturgia) a vzdelávaním (metóda sebarozvoja). Semináre, ktoré vytváram, sú mostom medzi prapôvodným antropologickým vedením a dnešnou dobou a našim každodenným životom.

Ako terapeut pristupujem ku klientom empaticky. Mojou vášňou je pomôcť im, aby dokázali vyjadriť, porozumieť a integrovať svoje pocity, to, čo je pre nich náročné a svoje želania. Vyvinula som techniku „Coaching dance Araretama“, ktorý je silným tanečno-skupinovým stretnutím, pri ktorom sa odblokovávajú zatuhnuté vnútorné pocity a transformujú sa na pozitívne“.

Sandra Epstein
Sandra Epstein

Tvorkyňa esencií a vzdelávacieho systému Araretama.

Kreativita, flexibilita a empatia sú zdrojom zdravej spoločnosti.