Cykly Zeme (2022)

5 esencií z atlantického dažďového pralesa, 5 pilierov, ktoré nám pomáhajú žiť v nepredvídateľnom svete neustálych zmien. MANDALA CYKLOV ZEME - cykly zeme, bojovník, vizionár, liečiteľ a učiteľ.

CYKLY ZEME - túto špeciálnu zmes esencií tvoria esencie Source, Seed a Rudá.

BOJOVNÍK - Konzistencia, Súdržnosť, Synergia a Všímavosť: Ararybá, Caja, Imbe.

Otázky:

1) Koho považujem za bojovníka telom i dušou? Kto nosí/nosil v sebe „ducha bojovníka“?

2) Aký je môj koncept vodcovstva?

3) Ako si vedome prejavujem úctu a uznanie?

4) V ktorých aspektoch života som dôveryhodný/á, v čom sa dá na mňa spoľahnúť? V ktorých aspektoch som disciplinovaný/á? A kde sa správam nedisciplinovane?

5) Ako vyjadrujem tri sily Bojovníka: VEDOMÁ PRÍTOMNOSŤ / KOMUNIKÁCIA / POSTOJ

6) Dokážem rozpoznať temné stránky Bojovníka? Prejavuje sa v mojom každodennom živote rebélia? Akým spôsobom?

VIZIONÁR - Nádej, Viera, Vízia a Transparentnosť: Revelacao, Aurora, Self

Otázky:

1) Do akej miery dokážem v súčasnosti niekomu povedať pravdu bez toho, aby som kritizoval/a, či súdil/a?

2) Mám niekedy pocit, že svoju energiu venujem ľuďom, ktorí sú na míle vzdialení mojej podstate? Dokážem pomenovať jednotlivé svoje podosobnosti?

3) Ktoré činnosti ma ako dieťa zabavili na celé hodiny? Venujem sa aj v súčasnosti niektorým činnostiam s takou vervou? Ak áno, ktorým? Ak nie, prečo nie?

4) Kam sa môžem obrátiť, keď potrebujem emocionálne a duchovné vedenie?

5) Doprajem si niekedy vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a zažívať niečo úplne nové?

6) Je možné jasne vidieť kto som alebo svoju pravú tvár ukrývam pod závojom? Táto otázka nie je mienená ako kritika či súdenie, ide len o uvedomenie si skutočnosti.

LIEČITEĽ - Plodnosť, Produktivita, Vedenie / zvládanie, Udržateľnosť a Súdržnosť: Flourish, Fortune, Moara.

Otázky:

1) Aké sú moje obľúbené príbehy z detstva? Na ktoré emociálne aspekty ma odkazujú?

2) Dokážem rozpoznať emociálny priestor, v ktorom blokujem svoju schopnosť milovať? Je to podmienečné, niečím dané?

3) Čo mi bráni prijímať lásku?

4) Ako by som sa opísal/a?

5) Ktorej zo štyroch univerzálnych foriem uznania sa mi vždy dostalo najviac?

6) S ktorou zo štyroch foriem závislostí sa stotožňujem najviac?

UČITEĽ - Vernosť, Odosobnenie sa, Plynulosť a Zrelosť : Thini-á, Cosmos, Bromélia 2 .

Otázky:

1) Kto bol mojím “učiteľom” v živote a kto ma inšpiroval na mojej ceste? Prečo?

2) Ktoré kvality prítomné v mojej rodine by som si chcel/a uchovať?

3) Ktoré vlastnosti typické pre moju rodinu by som chcel/a transformovať?

4) Dokážem načúvať bez toho, aby som projektoval/a svoju vôľu?

5) Akým tempom dokážem počas transformačných cyklov emociálne spracovať (prijať) zmenu?

6) Čím chcem byť pre svoju rodinu a komunitu/spoločenstvo?