Esencie

Esencie Araretama sú tekutinou, ktorá obsahuje informácie (energie, vibrácie) prostredia a rastlín Atlantického dažďového pralesa vytvorené špecifickým prenosom energie a ukotvením tejto informácie v nosiči (vode) tak, aby ju nemohlo nič zmeniť.

ČO SÚ TO ESENCIE?

Esencie Araretama sú tekutinou, ktorá obsahuje informácie (energie, vibrácie) prostredia a rastlín Atlantického dažďového pralesa vytvorené špecifickým prenosom energie a ukotvením tejto informácie v nosiči (vode) tak, aby ju nemohlo nič zmeniť.

AKO ESENCIE PÔSOBIA ?

Esencie uvoľňujú bloky v emočnom poli, ktoré sú zatuhnutými vzorcami správania. Sú to naše presvedčenia, ktoré sme prevzali od rodiny či spoločnosti, ale pre náš život sú obmedzujúce. Esencie sú veľmi jemné energie a vďaka tomu sa dostanú do najhlbších vrstiev v nás a odkryjú to, čo sme pripravení vidieť a zmeniť.

OSVEDČENÉ RECEPTY

Čítaj viac

Pripravili sme pre vás prehľad najčastejších tém, s ktorými sa na nás obraciate. Kliknutím na odkaz vyššie si otvoríte podstránku, kde pomocou esencií môžete nájsť riešenie.