Esencie

Esencie Araretama sú tekutinou, ktorá obsahuje informacie (energie, vibrácie) prostredia a rastlin Atlantského dažďového pralesa ktoré sú vytvorené špecifickým prenosem energie a ukotvením tejto informacie v nosiči (vode) tak, aby túto informáciu nemohlo nič zmeniť.

ČO SÚ TO ESENCIE?

Esencie Araretama sú tekutinou, ktorá obsahuje informacie (energie, vibrácie) prostredia a rastlin Atlantského dažďového pralesa ktoré sú vytvorené špecifickým prenosem energie a ukotvením tejto informacie v nosiči (vode) tak, aby túto informáciu nemohlo nič zmeniť.

AKO ESENCIE PÔSOBIA ?

Esencie uvolňujú bloky v emočnom poli ktoré sú zatuhnuté vzorce chovania. Sú to naše presvedčenia, ktoré sme prevzali od rodiny či spoločnosti ale pre náš život sú obmedzujúce. Esencie sú velmi jemné energie a vďaka tomu sa dostanú do najhlbších vrstiev v nás a odkryjú to, na čo sme pripravený vidieť a zmeniť.

OSVEDČENÉ RECEPTY

Čítaj viac

Pripravili sme pre vás prehľad najčastejších tém, s ktorými sa na nás obraciate. Kliknutím na link vyššie si otvorite podstránku, kde môžete s esenciami nájsť riešenie.