Čo nám poradili Duly

Táto sada bola inšpirovaná prácou Dúl pre umierajúcich. Púšťať svoju minulosť a s ňou často i bremeno, ktoré si spolu vlečieme, je dôležité počas celého nášho života a nielen v momente, keď sa so životom lúčime a vyrovnávame sa s minulosťou. Tak ako smrť je tiež symbolikou nového začiatku, zbavenie sa ťarchy a prijatie prežitého otvára priestor pre vstup nového do našich životov.
Sadu tvoria tri esencie – Odpustenie, Púšťanie a Nová cesta, ktoré nás budú sprevádzať na našej ceste púšťania. Začítajte sa do skúseností ľudí, ktorí sa vydali na cestu s Dulami.

Obyčajný život

Bol raz jeden učeň, ktorý sa na svojej ceste učil od mnoho majstrov, ktorých obdivoval. Od majstrov, ktorí boli presvedčení o svojom učení a pravdách.

Učeň postupne žil svoju púť, do života mu prichádzali noví a noví majstri, učenia a názory, s ktorými sa stotožňoval, ktoré prijímal ako tie správne.

Raz večer si uvedomil, aký je unavený zo všetkých presvedčení a myšlienok, ktoré mu prinášali tieto cudzie pravdy.

Rozhodol sa, že táto púť končí, rozhodol sa, že prijíma ticho. Očistil sa od všetkých právd, doporučení a presvedčení.

Rozhodol sa, že začína žiť svoju vlastnú cestu a v tichu zaspal. Ráno, keď sa zobudil, nadýchol sa a užíval si ticho, ktoré mu toto rozhodnutie prinieslo.

Pristúpil k zrkadlu, nadýchol sa a povedal:

„Dobré áno, MAJSTER.“

Zuzana Bejlek

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.