Masters of Success (majstri úspechu)

Existujú tri základné úrovne našej celistvosti. Sú našou hybnou silou a pokiaľ na nich potrebujete začať pracovať, začnite s úrovňou Talentu, pokračujte Vášňou a proces ukončite Smerom. Každej téme sa venujte jeden týždeň. Tento program môžete opakovať i niekoľkokrát za sebou, záleží to od vašich potrieb a pocitov. Každá ďalšia skúsenosť býva hlbšia a objavíte stále nové a nové súvislosti.

Oribá
Tauá
Renascer

Talent - Táto zmes esencií Oribá, Soberania a Ararybá otvára otázky a podporuje naše hľadanie a poznávanie talentov a schopností. Čo nám ide ľahko a pri čom cítime, že plynieme s prúdom? Môžeme pri tom naraziť i na obmedzenia, ktoré nám bránia svoj potenciál prejaviť.

Otázky:

1) Ktoré kvality a schopnosti sú mojou prirodzenou súčasťou?

2) Ktoré kvality sú pre mňa náročné a ich vyjadrenie si vyžaduje veľké úsilie?

3) Pri ktorých činnostiach sa cítim absolútne slobodná, uvoľnená a šťastná?

4) Pri ktorých činnostiach cítim, že práve to je ten môj prúd?

Vášeň - Táto zmes esencií Tauá, Caju a Kundalini umožňuje, aby v nás vnútorný plameň radosti zo života nikdy neuhasol. Bez neho by bol život nudný a bez významu. Dáva nám chuť do života, nabíja nás a nie je podmienený našimi talentami. A tak ak nemáte hudobný sluch, ale spievate s nadšením, robte to ďalej, pretože sa budete cítiť šťastní.

Otázky:

1) Ktoré činnosti robíte s radosťou a nadšením, až pri tom úplne zabúdate na čas?

2) Ktoré činnosti vyžadujú veľké úsilie alebo ich priam neznášate?

3) Existuje nejaký projekt, ktorý vás napĺňa entuziazmom?

4) Ak by ste nemuseli myslieť na peniaze a povinnosti, ako by ste naložili so svojou vitalitou?

Smer - Táto zmes esencií Renascer, Uirá a Ararybá nám pomáha vnímať smer z rôznych úrovní. Prvá spočíva v spojení nášho talentu a vášne a ich ukotvení v nejakej činnosti. Ak máte radi deti a baví vás tanec, môžete si založiť tanečný krúžok pre deti. Druhou úrovňou smeru je prepojenie svojej činnosti alebo projektu s pomocou svetu, a to bez ohľadu na to, koľko času tomu venujete. Naviažem na príklad tanečného krúžku. Môžete ponúknuť tanečné hodiny pre deti v detskom domove, 1 hodinu týždenne zdarma. A tretia úroveň spočíva v uvedomení si zmyslu tejto činnosti. Vnímate a žijete tento svoj odkaz. Cez svoju prácu dávate svetu niečo výnimočného.

Otázky:

1) Páčia sa vám činnosti, ktoré robíte?

2) Máte pocit, že predstavujú vaše poslanie, váš zmysel života?

3) Máte pocit, že máte niečo zmeniť?

4) Cítite záväzok žiť a tvoriť tak, aby ste pomohli vytvoriť lepší svet?