Emergence - nová úroveň čakier

EMERGENCE (nová úroveň čakier) – Nový systém doplňujúci čakrový systém pod názvom Emergence, ktorý obsahuje 5 zmesí esencií pre prácu s piatimi čakrami. Každá zmes obsahuje esenciu Emergence, ktorú Sandra vytvorila ako kombináciu Field (pole) a Ararybá, nie však ich zmiešaním, ale tvorba prebiehala v pralese v jednom okamihu, v jednej miske. Field pomáha udržať emociálnu stabilitu a otvára nás novým úrovniam vedomia a vďaka tomu môžeme vytvárať nové synergické vzťahy založené na tvorivej spolupráci.

Som ukotvená a slobodná. Svoje posolstvo uskutočňujem a naplňujem úspechom prostredníctvom môjho vnímania božstva a sily realizácie. (Ararybá).

1. čakra – Originality (originalita, pôvodnosť)

Prežitie a kmeňové vzorce sa rozširujú do rozvíjania a žitia originality.

Pomáha nám lepšie si uvedomovať svoje schopnosti a jedinečné vlastnosti a tie i prejavovať v prostredí svojej rodiny a spoločnosti.

Preskúmame naše hlavné kvality a cnosti, naše bloky, ktoré bránia plynulému žitiu a naučíme sa vnímať svoju silu a náš súlad s ňou.

Esencia je zmesou Emergence, Soberania a Oribá.

2. čakra – Diversity (rozmanitosť)

Polarita vo vzťahoch sa rozširuje do diverzity.

Budeme si uvedomovať a rešpektovať, že tu žijú rôzne bytosti, rôzni ľudia, ktorí sú jedineční a ako takí môžu mať odlišné vnímanie života i štýl jeho prežívania. Každý tu máme svoje miesto a zároveň tvoríme jeden celok.

Preskúmame naše tendencie súdiť druhých, ale aj našu schopnosť pozorovať a počúvať ich, i to, či sa vieme natoľko odosobniť, aby sme dokázali porozumieť dôvodom ich chovania.

Esencia je zmesou Emergence, Moara a Field.

3. čakra – Field (pole)

Osobná sila a sebavedomie sa rozširujú do energetického víru a polí.

Ak budeme žiť svoju jedinečnosť, žiť to, kým sme, stanú sa z nás autentickí vodcovia. Nebudeme priťahovať iných z pozície moci a potreby niekoho riadiť, alebo prirodzene vytvoríme pole ľudí, ktorí sa vzájomne rešpektujú a podporujú.

Preskúmame, ktoré z našich kvalít považujeme za prínosné pre naše okolie, či dokážeme iných pritiahnuť a čo ich k nám pritiahne.

Esencia je vytvorená zmesou Emergence, Field a Suri.

4. čakra – Faith (viera)

Láska sa rozšíri do viery a disciplíny.

Disciplína ako rozšírenie lásky je pre mnohých nepredstaviteľná. Často ju vnímame ako niečo, čo nás obmedzuje, ako niečo, čo musíme.

Rozšírením do vyšších úrovní sa naučíme, že disciplína je láskyplné tvorenie a žitie svojho potenciálu. Je o tom, že chceme, a že nám realizácia a zdieľanie robí radosť.

Preskúmame, či potrebujeme uistenie a uznanie od okolitého sveta, aby sme si dokázali viac veriť, či máme jasno v tom, kam náš život smeruje, a či máme potrebnú disciplínu na to, aby sme sa rozvíjali smerom, ktorý považujeme za dôležitý.

Esencia je vytvorená zmesou Emergence, Cajú a Újra.

5. čakra – Gentleness (jemnosť)

Kreativita, vyjadrovanie sa rozšíri do schopnosti odpovedať prostredníctvom elegancie duše.

Schopnosť odpovedať prostredníctvom elegancie svojej duše súvisí s našou jemnosťou . Lásku a jemnosť vkladáme do tvorenia a vyjadrovania.

Preskúmame, nakoľko sme pružní, koľko náklonnosti a lásky dokážeme vložiť do svojich činností, ako jemní sme k ľuďom okolo nás, a či sa rýchlo strácame, ak prestaneme byť k druhým jemní.

Esencia je vytvorená zmesou Emergence, Imbe a Moara.