Field (2023)

Sme prejavmi Univerza. Už sme to pochopili. Vždy sme jeho súčasťou a nikdy nie inak. V tomto poli sa rodí všetka naša múdrosť, všetko, čo vieme.

Seminár Field 2023 pol postavený na štyroch základných pilieroch a pre každý z nich bola vytvorená špeciálna zmesová esencia ďalej prehlbujúca túto skúsenosť. Esencie môžete užívať samostatne i ako súčasť programu, bez ohľadu na účasť na seminári so Sandrou. Sada bola vytvorená ako reakcia na stále viac silnejúci tlak, ktorému sme ľudstvo ako také vystavené. Zdôrazňuje dôležitosť práce na sebe a zveľaďovaní našich vzťahov, vytvárania prepojení s inými ľuďmi, zlepšovania dopadu, ktorý máme na svoje okolie a celkovo kvality väzieb, ktoré vytvárame.

Field 2023

Link (prepojenie a hranice)

Táto zmes sa skladá z esencií Share, Mangará a 1 kvapky Matrix (Mangará, Crystal, Baby Suri). Pracuje na našej schopnosti vytvárať vzťahy s inými ľuďmi vo vyššej kvalite, plné dôvery a úcty. Posilňuje dôležitosť usporiadania a štruktúry v našom živote a konaní. Otvára nás vzájomnosti a hlbšiemu prepojeniu s ostatnými.

Code (kódy pre vstup do nového)

Táto zmes sa skladá z esencií Oribá, Source a 1 kvapky Matrix (Mangará, Crystal, Baby Suri). Pomáha nám zostať v pokoji a nehybnosti, i keby sa okolo nás preháňalo tornádo. Vnáša nadšenie do stereotypov. Posunie nás vpred, keď sa zasekneme na mieste alebo v čase.

Competences (kompetencie a zručnosti)

Táto zmes sa skladá z esencií Ararybá, Joy a 1 kvapky Matrix (Mangará, Crystal, Baby Suri). Vyzdvihuje dôležitosť zodpovednosti a sebakontroly v našom živote. Učí nás neplytvať našou energiou tam, kde nedokážeme dosiahnuť nejaký výsledok. Otvára nás výzvam a sem tam nás pošťuchne, aby sme vystúpili zo svojej komfortnej zóny a vyzvali sa hoci i sami. 🙂

Beyond (rozširovanie vedomia)

Táto zmes sa skladá z esencií Cosmos, Lumina a 1 kvapky Matrix (Mangará, Crystal, Baby Suri). Podnecuje našu zvedavosť a spontánnosť. Učí nás kráčať bez obmedzení a objavovať nepoznané. Rozširuje naše vedomie, zväčšuje náš svet, ďaleko za hranice poznaného.

Universal field (nové pole ľudstva)

Táto zmes sa skladá z esencií Suri, Field a 1 kvapky Matrix (Mangará, Crystal, Baby Suri). Sme prejavmi Univerza. Už sme to pochopili. Vždy sme jeho súčasťou a nikdy nie inak. V tomto poli sa rodí všetka naša múdrosť, všetko, čo vieme.

Pracovné listy k jednotlivým esenciám

Kliknutím na daný odkaz si môžete prevziať pracovný list, v ktorom nájdete doplňujúce informácie k esencii a cvičenia, ktoré vám pomôžu prácu s esenciou ešte prehĺbiť. Pre inšpiráciu si ku každej esencii môžete vypočuť slová ich autorky v krátkych videách.