Mandala bohatstva

Mandala bohatstva je cesta, na ktorej sa učíte zhmotniť svoje vízie a priania. Obsahuje 4 kroky so štyrmi esenciami, ktorých cieľom je ukázať, kde je skryté slabé miesto vo vás alebo vo vašom projekte, ktoré by mohlo samotnú realizáciu ohroziť, alebo vás ochudobniť o radosť z činnosti ako takej.

Kreativita

Táto esencia sa napojí na váš prvotný nápad, ktorý sa zrodil z vašej inšpirácie, ale nezrealizoval sa. Pomáha nám odhaliť svoj skutočný zámer a uvedomiť si zmysel toho, čo chceme vytvoriť. Kvalitu, ktorú pri tom budeme používať a rozvíjať, je predstavivosť a tvorba vízie.

Inovácia

Na svojej ceste tiež potrebujete získavať informácie a prepojiť sa s okolím. Zisťujete, plánujete, dolaďujete svoj nápad k plnej spokojnosti. Overujete si, či sa nápad dá zrealizovať a či neprichádzate s niečím, čo už dávno existuje. Aké zdroje potrebujete Vy a Vaši spolupracovníci? Inovujte, opravíte alebo doplníte svoj zámer, ktorý ste si pôvodne definovali.

Organizácia

Naučíte sa tvoriť systém a poriadok, vďaka ktorému bude projekt plynule fungovať. Organizácia je učiteľkou správneho načasovania a disciplíny. Upratať si vo svojom vnútri i navonok je základom pre zdravé fungovanie akéhokoľvek organizmu či celku.

Komunikácia

Kvalitne nastavená komunikácia vo vnútri projektu, v tíme ale i navonok – ako vystupujete, ako komunikujete s klientami. Táto esencia vás povedie, aby ste sa prejavovali asertívne a zároveň empaticky.