Aruana - božstvo šťastia (2023)

Aruana (božstvo šťastia) – traja sprievodcovia na prežívanie šťastia z hĺbky duše. Sada pre rituál zimného slnovratu od 21.12.2023.

Generosity (štedrosť)

„Láskavosťou posilňujem svoju prítomnosť bytia v ľahkosti. “

Joyfulness (radosť)

„Som vírom radosti, ktorý sa rodí v mojej živej a mocnej duši.“

Courage (odvaha)

„Vnášam energiu do jedinečnosti, čistoty duše a odvahy. Zrkadlím semienka svojich cností a z prekážok robím výhody.“