Dharma I (2021)

Táto sada bola vytvorená špeciálne pre online seminár Dharma I (2021). Prichádza v období, keď sme svedkami spojenia nepredvídateľných, pominuteľných a zároveň úžasných posunov v našom vedomí. To, čo dnes vieme s istotou potvrdiť, sa hneď zajtra môže zmeniť … Deje sa to už pomerne dlho a my sa zo všetkých síl snažíme zachytiť pevný, stabilný bod a zachovať stabilitu v prostredí neustálych premien a neistoty. Dharma prichádza ako cesta k našej vnútornej pravde, ako kvapka vedomia našej existencie, prostredníctvom našej singularity, oslobodená od jedov a nečistôt.

1. pilier – Milosrdenstvo

Prináša jemné uvoľnenie od pocitov viny. Vnáša svetlo, ľahkosť a empatiu. Podporuje láskavé prejavy voči sebe i ostatným.

Zmes pozostáva z esencií Gratefullness, New Jumping child, Deli a Dharma.

2. pilier – Dobrá vôľa

Vnáša svetlo, pomáha liečiť minulé zranenia a hlboký smútok. Uvoľňuje emociálne napätie, obdaruváva a vyživuje. Podporuje pocit sebadocenenia a sebaúcty.

Zmes pozostáva z esencií Tenderness, Seiva, Aurora a Dharma.

3. pilier – Prispôsobivosť

Prináša uvedomenie si, že zmysel nášho života je v našich rukách, a upozorňuje na dôležitosť entuziazmu a jeho prejavenia v každodennom živote. Posilňuje citlivosť pre nové životné podnety a pozitívne hodnoty, pomáha s transformáciou neproduktívnych vzorcov. Čistí podvedomé bloky, ktoré bránia osobnému rozvoju. Buduje komunikačné siete v skupine.

Zmes pozostáva z esencií Tauá, Suri, Field a Dharma.

4. pilier – Súžitie

Vnáša ľahkosť a empatiu. Prebúdza pocit hodnoty a hojnosti, rozvíja zmysel pre kolektív a skupinovú prácu. Podporuje dôveru v druhých a harmonické spracovanie našich životných skúseností a emócií.

Zmes pozostáva z esencií New Yatê, Moara, Rudá a Dharma.

5. pilier – Prapôvod

Pomáha nám napojiť sa na našich duchovných sprievodcov a očistiť bolesti na duši. Učíme sa zo svojich chýb a rozvíjame naše talenty. Prebúdza radosť a nadšenie, ktoré prejavujeme v každodennom živote. Vytvára nové spojenia a vzťahy a ošetruje staré nefunkčné vzorce v už existujúcich vzťahoch.

Zmes pozostáva z esencií Cosmos, Joy, Field a Dharma.