VZŤAHY - Ako na ne

Hľadáte partnera/ku, rozchádzate sa, chcete zlepšiť komunikáciu....

HĽADÁM

Ste dlhodobo sáma/sám alebo stále priťahujete tých „nepravých“ a stále rovnaké typy...

„Nemôžem nájsť toho pravého/tú pravú. Stále priťahujem rovnaké typy, s ktorými dlho nevydržím.“

1. Mesiac

denná esencia – Bromelia 1, Amor, Imbe, Moara, nočná esencia Revelacao

2. mesiac

denná esencia – Bromelia 2, Prazer, Embo Rudá, Moara, nočná esencia Renascer

3. mesiac

denná esencia – Imbe, Kundalini, Moara, Suri, nočná esencia Prazer + Field

ako doplnok je možné pridať aj Aqua Ignea ružová a oranžová.

Tento program je 3-mesačný, ale môžete ho opakovať 3x, t.j. celkom 9 mesiacov (záleží ako veľmi ste zaseknutí, zacyklení, v odpore).

1. MESIAC

 

budete otvárať a čistiť zranenia na srdci, ktoré máte naložené z dôb minulých.

Týždeň

Názov

Užívanie

Prečo

1.

Bromélia 1

3 x denne 7 kvapiek

Otvoriť sa a uvoľniť vnútorný odpor na duši.

2.

Amor

3 x denne 7 kvapiek

Zmes, ktorá lieči vzťahové zranenia.

3.

Imbe

3 x denne 7 kvapiek

Naladenie sa na seba

4.

Moara

3 x denne 7 kvapiek

Cítim sa milovaná/ý

NOČNÁ ESENCIA

3 kvapky pre spaním počas celého mesiaca. Prvý mesiac je to esencia Revelacao, ktorá z hlbín uvoľňuje veľmi staré, potlačené zranenia.

2. MESIAC

budete otvárať a čistiť zranenia v oblasti sexuality

Týždeň

Názov

Užívanie

Prečo

1.

Bromélia 2

3 x denne 7 kvapiek

Prijatie svojich svetlých aj temných stránok

2.

Pleasure

3 x denne 7 kvapiek

Posilnenie radosti a potešenia

3.

Embo Rudá

3 x denne 7 kvapiek

Užívať si zmyselnosť

4.

Moara

3 x denne 7 kvapiek

Cítim sa milovaná/ý

NOČNÁ ESENCIA

3 kvapky pred spaním počas celého mesiace. V druhom mesiaci užívate esenciu Obaiti, ktorá čistí staré presvedčenia a rozpúšťa vzorce chovania, ktoré spôsobujú neustále opakovanie chýb.

3. MESIAC

je čas na vizualizácie, ujasnenie si koho hľadáte, po akom vzťahu túžite.

Týždeň

Názov

Užívanie

Prečo

1.

Imbe

3 x denne 7 kvapiek

Viete byť vo vzťahu sami sebou?

2.

Kundalini

3 x denne 7 kvapiek

Ako komunikujete?

3.

Moara

3 x denne 7 kvapiek

Milujete bez podmienok?

4.

Suri

3 x denne 7 kvapiek

Ste rovnocennými partnermi, ktorí cítia jeden druhého?

NOČNÁ ESENCIA

3 kvapky Prazer + 3 kvapky Field pred spaním po celý mesiac. Táto kombinácia podporí vaše nové vnímanie vzťahov, ladí vás do nových úrovní partnerstva. Doplnok – odporúčame kombinovať s Aqua Ignea ružová a oranžová.

KEĎ KOMUNIKÁCIA VIAZNE

Vzájomne sa nepočúvate... každý hovorí "inou" rečou

„Máme zlú komunikáciu. Nerozumieme si, nepočúvame sa.“

1. mesiac

denná esencia – Bromelia 1, Oribá, Soberania, Kundalini nočná esencia Imbe

2. mesiac

denná esencia – Celebracao, Oyama, Tauá, Kundalini, nočná esencia Happiness

3. mesiac

denná esencia – Yate, Jumping Child, Tauá, Marupiara nočné esencie Suri + Field

ako doplnok je možné pridať Aqua Ignea žltá a modrá

Tento program je 3-mesačný, ale môžete ho opakovať 3x, t.j. celkom 9 mesiacov (záleží ako veľmi ste zaseknutí, zacyklení, v odpore).

1. MESIAC

budete otvárať a čistiť zranenia, ktoré spôsobujú, že nepočúvate svoj vnútorných hlas a svoje potreby. Neprojektujete a neočakávate od druhých, aby vás uspokojovali?

Týždeň

Názov

Užívanie

Prečo

1.

Bromélia 1

3 x denne 7 kvapiek

Otvoriť sa a uvoľniť vnútorný odpor na duši.

2.

Oribá

3 x denne 7 kvapiek

Prijať samú seba so všetkým

3.

Soberiana

3 x denne 7 kvapiek

Poznať svoju hodnotu

4.

Kundalini

3 x denne 7 kvapiek

Vyrovnať citlivosť a rozhodnoť.

NOČNÁ ESENCIA

3 kvapky pre spaním počas celého mesiaca. Prvý mesiac je to esencia Imbe, ktorá vedie k tomu, aby sme cítili seba a svoje potreby a vzdali sa napĺňania potrieb druhých.

2. MESIAC

posilníte radosť a dôveru zdieľať pravdy a budete sa učiť komunikovať spoločnou rečou.

Týždeň

Názov

Užívanie

Prečo

1.

Oyama

3 x denne 7 kvapiek

Vyjadriť čo cítime bez masiek

2.

Celebracao

3 x denne 7 kvapiek

Dôverovať si

3.

Tauá

3 x denne 7 kvapiek

Radovať sa a rozumieť si

4.

Kundalini

3 x denne 7 kvapiek

Vyrovnať citlivosť a rozhodnoť

NOČNÁ ESENCIA

3 kvapky pre spaním počas celého mesiaca. Druhý mesiac je to esencia Happines, ktorá posilní radosť a šťastie pri zdieľaní a komunikácii.

3. MESIAC

je čas premeny. Ujasnili sme si seba, svoje hodnoty, uvoľnili masky, našli spoločnú reč, teraz to všetko podporíme.

Týždeň

Názov

Užívanie

Prečo

1.

Yate

3 x denne 7 kvapiek

Jednoducho to urobíme INAK

2.

Jumping Child

3 x denne 7 kvapiek

S nevinou spontaneitou

3.

Tauá

3 x denne 7 kvapiek

Nájdeme spoločnú reč

4.

Marupiara

3 x denne 7 kvapiek

A budeme sa vnímať viac srdcom

NOČNÁ ESENCIA

3 kvapky Suri + 3 kvapky Field pred spaním po celý mesiac. Táto kombinácia podporí vaše nové vnímanie vzťahov, ladí vás do nových úrovní partnerstva. Doplnok: odporúčame kombinovať s Aqua Ignea žltá a modrá.

Rozchádzame sa...

Už spolu nemôžete žíť, vzťah sa rozpadol...

„Rozišli sme sa.“

1. mesiac

denné esencie – Renascer, Caja, Oribá, Soberania, nočná esencia Rudá

2. mesiac

denná esencia – Celebracao, Ararybá, Moara, Jumping Child,  nočná esencia Caja

3. mesiac

denné esencie – Caju, Good Morning, Marupiara, Yate nočná esencia Happiness

ako doplnok je možné pridať i Aqua Ignea ružová a fialová

Tento program je 3-mesačný, ale môžete ho opakovať 3x, t.j. celkom 9 mesiacov (záleží ako veľmi ste zaseknutí, zacyklení, v odpore).

1. MESIAC

budete otvárať a čistiť zranenia, ktoré spôsobujú, že nepočúvate svoj vnútorných hlas a svoje potreby. Neprojektujete a neočakávate od druhých, aby vás uspokojovali?

Týždeň

Názov

Užívanie

Prečo

1.

Renascer

3 x denne 7 kvapiek

Poskladať rozbité časti seba

2.

Cajá

3 x denne 7 kvapiek

Mať silu vstať a ísť ďalej

3.

Oribá

3 x denne 7 kvapiek

Cítiť seba

4.

Soberiana

3 x denne 7 kvapiek

Vnímať svoju hodnotu

NOČNÁ ESENCIA

3 kvapky pre spaním počas celého mesiaca. Prvý mesiac je to esencia Rudá, ktorá urýchli strávenie situácie na emocionálnej úrovni.

2. MESIAC

regeneráciia bude ešte pokračovať, budete sa ladiť na samú seba.

Týždeň

Názov

Užívanie

Prečo

1.

Celebracao

3 x denne 7 kvapiek

Dôverovať si a prijať zmenu

2.

Ararybá

3 x denne 7 kvapiek

Regenerovať sa a napojiť sa na svoju cestu

3.

Moara

3 x denne 7 kvapiek

Cítiť sa milovaní

4.

Jumping Child

3 x denne 7 kvapiek

Prijať zmenu a cítiť sa radostne

NOČNÁ ESENCIA

3 kvapky pre spaním počas celého mesiaca. Druhý mesiac je to stále esencia Rudá.

3. MESIAC

je čas premeny. Pochopili sme svoje chyby a otvárame sa novej skúsenosti. Teraz už INAK!

Týždeň

Názov

Užívanie

Prečo

1.

Caju

3 x denne 7 kvapiek

S chuťou a elánom do nového cyklu

2.

Good Morning

3 x denne 7 kvapiek

Cítiť sa dobre

3.

Marupiara

3 x denne 7 kvapiek

Vnímať srdcom

4.

Yaté

3 x denne 7 kvapiek

Prijímam premenu

NOČNÁ ESENCIA

3 kvapky Happiness pre spaním počas celého mesiaca. Aby vám premena napĺňala šťastím. Doplnok: odporúčame kombinovať s Aqua Ignea ružová a fialová.