The Key – „kľúč“ (2016)

Začiatok 21. storočia je označovaný za veľké transformačné obdobie. Na jednej strane  nám táto doba priniesla možnosť spájať sa s rôznymi miestami, ľuďmi, kultúrami a jazykmi bez toho, aby sme opustili pohodlie svojho vlastného kresla, ale na druhej strane sa medziľudské vzťahy stali neistou pôdou pod našimi nohami. Vzťahy tejto doby sú poznačené úzkosťou a roztrieštenou komunikáciou. Sú založené na vysokej produkcii dopamínu, ktorý v nás vyvoláva pocit po rýchlom potešení – je to bohém, tešiaci sa zo života, rád žije nezávisle (a to platí aj pre vzťahy). Odvrátenou stranou tohto hormónu je, že ľudia mávajú emočné výkyvy, sú neprispôsobiví a majú tendencie k preceňovaniu. Náš prah trpezlivosti je stále menší a menší a vytvára medzery v ľudskom porozumení. Áno, toto všetko je súčasťou tohto významného transformačného obdobia.

Na tomto seminári sa preto budeme učiť prispôsobovať sa tejto dobe a pomôžeme elementu času vytvoriť v tejto realite priestor, ktorý bude „lepším a zdravším miestom pre život“.

Ako milovníčka antropologického dedičstva, ktoré vytvorilo ľudstvo za tisícročia svojej existencie, prinášam v tomto čase spojenie šamanského jazyka s kvantovou vedou. Preto som seminár nazvala  „THE KEY – KĽÚČ“. Tento KĽÚČ predstavuje batoh, v ktorom si nesieme ako „vesmírny pútnik“ základné elementy, ktoré sú použiteľné aj v tejto dobe „tekutého času“. VITAJTE V ARARETAME 2016!“    

Šamanské čistenie

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.