Close-up of dried, cracked earth.

Pocity stagnácie

Zastavenie pohybu, ustrnutie, uviaznutie či nečinnosť, skrátka sa nedokážeme pohnúť vpred … Takýto stav často vedie k nespokojnosti až frustrácii. Potrebujeme pohľad z vtáčej perspektívy, opäť jasne vidieť, ujasniť si, čo nám prináša radosť a kam sa chceme dostať, naliať si čistého vína, poučiť sa z chýb a pohnúť sa vpred. Ako na to?

Rozlišovanie

Marupiara

Rozvíja celistvý pohľad na život, šťastie a radosť. Prebúdza zmysel pre kolektív, posilňuje intuíciu. Podporuje tímovú prácu i rodinné aktivity. Prečisťuje 6. čakru.

YATÊ

Pomáha nám vnímať to, na čom v sebe potrebujeme pracovať a čo je treba urobiť pre získanie väčšej rovnováhy. Nápomocná pri zvládaní praktických záležitostí. Podporuje skupinovú prácu. Vnáša jasno do osobných i transpersonálnych záležitostí. Umožňuje zbaviť sa prílišného bremena zodpovednosti.

Cykly
Zjednotenie

Renascer

Zjednocuje dichotómiu medzi myslením a cítením. Otvára nás prijatiu vlastnej prirodzenosti. Vedie k zjednoteniu našich rozporuplných pocitov a k sebavyjadreniu. Rozpúšťa emocionálne bloky. Pomáha procesu učenia sa z vlastných skúseností. Podporuje sebaistý štart do nových životných cyklov, cestu k znovuzrodeniu. Skvelá pre pôrod.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.