DHARMA 2021

 

SEMINÁR „DHARMA“ vedený brazílskou učiteľkou a tvorkyňou vzdelávacieho systému ARARETAMA, Sandrou EPSTEIN

Pozývame vás na seminár Dharma, ktorý sa uskutoční v dvoch častiach. Online seminár Dharma 1 organizujeme v spolupráci s Lenkou Siwkovou (araretama.cz) a bude sa konať už v máji. Bližšie informácie a prihlásenie na webinár Dharma 1

Prezenčný seminár Dharma 2 v Bratislave plánujeme na 18-19.9. 2021. Dátum i forma semináru sa môže zmeniť v závislosti od aktuálne pandemickej situácie Covid-19. Ku každému semináru prináleží i sada esencií, ktoré nesú názvy pilierov, na ktorých budeme pracovať.

Viac o pripravovaných seminároch slovami Sandry Epstein:

„Moji drahí, vítam vás na našom najnovšom seminári s názvom Darma!

Sme svedkami spojenia nepredvídateľných, pominuteľných a zároveň úžasných posunov v našom vedomí. To čo dnes vieme s istotou potvrdiť, sa hneď zajtra môže zmeniť …
Deje sa to už pomerne dlho a my sa zo všetkých síl snažíme zachytiť pevný, stabiliný bod a zachovať stabilitu v prostredí neustálych premien a neistoty.
Dharma prichádza ako cesta k našej vnútornej pravde, ako kvapka vedomia našej existencie, prostredníctvom našej singularity, oslobodená od jedov a nečistôt.
Na našom seminári sa prostredníctvom praktických cvičení naučíme lepšie porozumieť tomu, na čom sa zakladá zachovanie našej existencie, a ako s tým v súčasnom období pracovať.“

Dharma 1

  • Grace /  Milosrdenstvo – Gratefulness ; New Jumping child; Deli; Dharma
  • Goodwill /  Dobrá vôľa – Tenderness; Aurora; Seiva; Dharma
  • Adjustability / Prispôsobivosť – Tauá; Suri; Field; Dharma
  • Coexistence / Súžitie – New Yate; Rudá; Moara;Dharma
  • Primordial / Prapôvod – Cosmos; Joy; Field; Dharma

Dharma 2

  • Dignity / Dôstojnosť – Time; Ararybá; Lira; Dharma
  • Kindness / Láskavosť – To share; Tenderness; Lira; Dharma
  • Versatility / Všestrannosť – Moara; New Yate; Thini-A; Dharma
  • Sync / Súhra – Suri; Pulse; Tauá; Dharma
  • Dharma / Dharma – Seed; Cosmos; Joy; Dharma

*Dharma = Aurora + Gratefulness + Joy

Prihlášky posielajte na cez kontaktný formulár tejto stránky alebo na mail sablova@difsk.sk. V e-maili  uveďte fakturačné údaje, na základe ktorých vám bude vystavená proforma faktúra.

Za záväznú prihlášku a zaradenie do kurzu považujeme zaplatenie proforma faktúry.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.