Rodinná dynamika

Čistenie generácií, posilnenie rodinných vzťahov

VARENIE S ESENCIAMI

Esencie sú ako korenie lásky. Môžete ich používať pri varení a dať tak krásne, láskyplné energiu pralesa celej rodine. Sandra vytvorila skvelú sadu „Korenie pre dušu“. V sade je 5 esencií:

Esencia sila – tú použijete v období, keď vnímate, že rodina je oslabená a jej vitalita klesá.

Esencia relax – tú použijete, keď rodina prežíva nejaké stresové obdobie, je v napätí.

Esencia radosť – kedykoľvek, keď potrebujete cítiť šťastie.

Esencia dobré ráno – každému do raňajok pre lepší štart do nového dňa

Esencia dobrú noc – do večere pre pokojný spánok

ČISTENIE GENERÁCIÍ

Čistenie generácií je rituál, ktorý Sandra vytvorila, a ktorý používame už viac ako 15 rokov. Vďaka esenciám môžete prečistiť minulosť i budúcnosť až do úrovne 7 generácií. Celý proces trvá 28 dní a esencie v tomto období čistia jemno-hmotné úrovne.

LIEČENIE GENERÁCIÍ

ESENCIE

Bromelia 1, Thini-á, Revelacao, Assá, Obaiti (toto je základná zmes, zmieša sa 5 kvapiek z každej). K tejto základnej zmesi je možné doplniť aj inú esenciu v súvislosti s témou, ktorú riešite (najčastejšie sa dáva ešte Seiva, Moara, Renascer, Tassi).

 

POMÔCKY

Základná – papier A4 alebo A3, zmes esencií, pero.                                                                                      Rozšírená verzia – základná v. + miska s vodou a kvetom, sviečka, ďalšie 2 papiere, farbičky.

 

POSTUP

Na papier si nakreslíte celkom 15 koliesok a spojíte ich čiarkou (pozri nákres)

Každé koliesko symbolizuje 1 generáciu (t.j. všetko príbuzenstvo tejto generácie). Čiarka medzi kolieskami symbolizuje vzťah medzi generáciami. Najväčšie koliesko uprostred ste VY a vaše generácie, 7 koliesok doľava sú minulé generácie, 7 koliesok smerom doprava sú budúce generácie (t.j. vaše deti alebo netere/synovci, vnúčatá atď.). Je lepšie použiť kvalitnejší, hrubší papier, kolieska si môžete vyfarbiť, ale dokresliť na výkres automatickú kresbu, jednoducho môžete na papieri tvorivo pracovať.  Do koliesok nie je nutné vpisovať mená príbuzenstva.

 

Po dobu 28 dní budete kvapkať vždy 1 kvapku na každé koliesko a necháte pôsobiť. Po 28. dňoch papier spálite. Liečenie prebieha na jemno-hmotnej úrovni a je možné, že sa vám rodina začne ozývať a bude otvorená komunikácii. Proces môže prebiehať s vašou aktívnou alebo pasívnou účasťou. Pasívna je tá základná. Aktívna je doplnená o vedomú prácu a pokiaľ si zvolíte túto variantu, môžete ju robiť nasledovne:

K tomu základnému postupu je možné doplniť ešte tieto činnosti:

 

Na jeden papier si zapisujte, za čo ste vďační svojej rodine, čo pozitívne a prospešné z nej máte, na druhý papier si spisujte to, čo si prajete vyčistiť (transformovať). Taktiež na tieto 2 papiere kvapkajte každý večer 1 kvapku a po 28 dňoch ich spáľte. V priebehu procesu tam môžete veci dopisovať. Na papier s kolieskami môžete dokresľovať symboly, vyfarbovať intuitívne atď. Vedľa papiera s kolieskami môžete položiť misku s vodou a kvetom. Do vody tiež kvapkajte 1 kvapku denne. Na kvete je možné vidieť, čo sa na jemných úrovniach odohráva. Pokiaľ kvet zmení farbu, zhnije, uschne a pod., tak ho vyhoďte a dajte nový. Každý večer tiež môžete po nakvapkaní na papier zapáliť sviečku.

 

TÉMA LIEČENIA

Proces môžete vykonať bez konkrétneho „zadania“, tzn., že len požiadate o liečenie generácií tak, aby všetko bolo v záujme najvyššieho dobra. Proces môžete robiť na nejakú aktuálnu tému, ktorá vás momentálne ťaží (napr. požiadate o liečenie generácií po ženskej línii, alebo požiadate o liečenie prekliatí alebo dedičných chorôb a pod). Aj v tom prípade požiadate, aby sa generácie liečili tak, aby všetko bolo v záujme najvyššieho dobra.

HARMONICKÉ PROSTREDIE

Harmonické prostredie pripravíte takto:  

 

Aromalampa alebo sprej – esencie Seiva, Moara, Suri nakvapkajte do vody, zmes potom dáte do rozprašovača a osviežite miestnosti.  Kto má radšej aromalampu, dá zmes do aromalampy + vonný olej podľa vášho vkusu.

 

Fotografie – Seiva, Suri, Moara, Mamoa, Marupiara… ktorákoľvek  z nich je úžasná.