Poznanie z Mangará

Zimný slnovrat je už za nami a prichádzajú prvé zdieľania skúseností s užívaním esencií Mangará. Ústrednou témou bolo srdce a láska, ktoré sú zdrojom šťastného a spokojného života v pokore a úcte k všetkému živému. Sme viac ako len naše pudy, naše inštinkty, naše ego. Sme oveľa viac. Nechajme preto prežiariť našu bytosť čistou energiou lásky.

„I keď sa cítime zraniteľní, slabí či krehkí a náš deň nám ani trochu nedáva zmysel, musíme mať na pamäti, že inkarnácia je darom pre evolúciu ducha. Nezabúdajme, že je to o drobných gestách, vľúdnom úsmeve, ktorým obdaríme svojho suseda, šírení všeobecného dobra, láske žiariacej z nášho srdca. Láska je inteligenciou vesmírnej architektúry. Je prúdom, vďaka ktorému dokážeme byť viac ako len tvory ovládané svojimi biologickými, súťaživými a primitívnymi pudmi.“

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.