Jankina duša

Aká môže byť cesta za šťastím a naplnením, na ktorej je naším jediným sprievodcom a radcom naša duša?

Janka Daubnerová, konzultantka terapeuticko-vzdelávacieho systému Araretama, sa s nami podelila o svoju skúsenosť i skúsenosť iných žien so zimno-slnovratovými esenciami ALMA.

Zimnoslnovratové esencie ALMA

Obdobie od 21. decembra do 10. januára je u nás, ľudí, ktorí svoj život spojili s Araretamou, tradične obdobím zimnoslnovratového rituálu. Spájajú  nás vibrácie esencií, vytvorené špeciálne pre toto obdobie. Každý rok má svoju tému a tento rok to bola naša duša – ALMA.

V živote má každý z nás nejakú predstavu, ako by jeho život mal vyzerať, čo chce a ako to dosiahnuť.  Každodenné aktivity prispôsobujeme svojim predstavám a túžbam a nakoniec nie vždy nás výsledok takto nastavenej predstavy dovedie k naplneniu a pocitu spokojnosti a lásky. Akoby to bolo, keby sme jednoducho pustili všetky tie predstavy a nechali sa viesť svojím vnútrom, svojou dušou, skutočne tým, čo je našou esenciou? My sme si to vďaka ALMA vyskúšali v praxi a rada sa podelím so skúsenosťami a AHA momentami žien, s ktorými som toto obdobie prechádzala spoločne v rovakých vibráciách.

Na úvod musím konštatovať, že pre všetky do jedného to bolo obdobie plné vnútorného pokoja, lásky a plynutia. Mnohé ženy mi povedali, že sa vlastne nič nedialo, akoby esencie nemali účinok. Avšak keď som začala klásť otázky a trochu hlbšie sme sa pozreli na toto obdobie, začali sme si uvedomovať, že práve tento pokoj, plynutie a pohoda boli tým najväčším darom. Boli odrazom našej duše, ktorá zrkadlila rešpektovanie seba samej, naladenie sa na svoju esenciu, sebalásku, prijatie svojej rôznorodosti, prejavenie svojej autenticity a pravdivosti voči sebe. Spojenie so svojou skutočnou podstatou a nie predstavami našej mysle bolo v skutočnosti spojením sa aj s našou jemnou ženskou energiou (esencie neboli určené len pre ženy, ženskú energiu máme všetci a je nutné i u mužov spojiť sa s ňou a správne ju využívať), ktorá otvorila naše srdce. Práve cez toto spojenie sme si boli veľmi jasne a naplno schopné uvedomiť, čo s nami v našom živote rezonuje a čo nie, kde sú naše hranice, čo je potrebné zo života uvoľniť, čo jednoducho len prijať a čo nové do života pustiť. Zosilnila sa intuícia a ako sa vyjadrila jedna zo žien, jej nerešpektovanie prinieslo okamžité fiasko, silnú emóciu, avšak i okamžité uvedomenie si tohto nerešpektovania a opätovnú pohodu a odhodlanie nabudúce túto intuíciu poslúchnuť. Často sa opakovala téma manipulácie, manipulácie hlavne seba samej, potlačovania svojich pocitov, potrieb kvôli druhým. Prirodzene s tým sa vyplavovali pocity hnevu, neúcty a nelásky k samej sebe, pocit, že sme tu vždy pre druhých a tak málo pre seba. Avšak uvedomenie si tohto modelu správania prinieslo okamžitú úľavu a naspäť láskyplné plynutie. U žien, ktoré sme v dlhodobom harmonickom partnerskom vzťahu, prišlo k prepojeniu s partnerom na hlbšej úrovni, k prepojeniu do inej kvality, k väčšiemu súzneniu blízkych duší.

Napriek relatívnemu vonkajšiemu „nič nedianiu“ sa toho na vnútornej úrovni dialo veľmi veľa. Spomalenie, nie však navonok ale na úrovni našej mysle, hlbšie preciťovanie samej seba, spoznávanie seba, nastavovanie svojich nových hraníc, otvorenie sa sebaúcte, sebaláske  a dovolenie si pravdivo manifestovať toto uvedomenie do reálneho života. To sú kvality, ktorým sme sa otvorili, začali ich rozvíjať a to je naša úloha pre nás aj do budúcna. Pravdivo sa prejavovať v súlade so svojou dušou cez to božské v nás, cez srdce a nie cez naučené alebo zdedené vzorce našej mysle.

Naša duša nás viedla a bolo to krásne. Bolo to ešte hlbšie uvedomenie si všetkého, čo sme už vedeli a žili. Aj napriek relatívnej neslobode vonkajšieho prostredia a proklamovanej zlej situácii doby, v ktorej žijeme, si dovolím tvrdiť, že človek môže zažívať skutočnú slobodu, lásku, radosť, šťastie, naplnenosť a životnú pohodu práve cez každodenné hlboké spoznávanie svojho vnútra, svojej duše a svojej vnútornej pravdy. ALMA nás posunula v tomto o veľký krok vpred. Posunula nám informácie, ktoré doplnili mozaiku nášho života, a odhalila čo je v súlade s nami a čo nie, a čo je najdôležitejšie, viedla nás k rešpektovaniu všetkých našich častí a k ich zjednoteniu. Týmto zjednotením nám do života vstúpilo viac svetla, lásky, prijatia a pokory voči všetkému, čo je našou súčasťou. Bez pravdivého prejavovania seba samého sa naše srdce neotvorí a zostaneme nekompromisne uviaznutí v osídlach našej naprogramovanej mysle. A to je pre transformáciu nášho vedomia i vedomia ľudstva najväčšia brzda.“

Jana Daubnerová 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.