Hello May!

Terapia na podporu lásky a náklonnosti

A už je to tu! Vo vzduchu vôňa orgovánu, slniečko nás zohrieva svojimi prvými teplými lúčmi, svet okolo nás hrá všetkými farbami.

Kto by to nemiloval? Kto by nechcel milovať a cítiť sa milovaný?

Pre podporu lásky a náklonnosti zmiešajte

štipku láskavej Moary, kvapku nevinného úsmevu Indaia, zrnko nežného pohladenia Assá a nádych harmonického súznenia Rudá.

Moara

Pozdvihuje vedomie do prítomného okamžiku. Prináša uvedomenie si samej/samého seba a bezvýhradnú lásku. Rozširuje nekonečný tok lásky vyvierajúci z prameňa života. Rozpúšťa rigidné vzorce správania, skľudňuje hyperaktívnu myseľ a zbavuje nás vedomia nadmerných starostí. Pracuje so zraniteľnosťou, prebúdza pocit hodnoty a hojnosti. Rozvíja zmysel pre kolektív a skupinovú prácu. Učí nás spojiť sa s tým, po čom túžime, podporuje altruizmus a dôveru k druhým.

Indaiá

Odhaľuje a posilňuje našu prirodzenú nevinnosť. Rozpúšťa nutkavé myšlienkové vzorce. Lieči bolesť spôsobenú nedostatkom sebaúcty. Otvára cestu k pokore a súcitu. Pomáha vyrovnať sa so sexuálnym zneužitím a emocionálnymi zraneniami; mení ponímanie sexuality z nečistej na posvätnú. Rozpúšťa spoločenské masky.

Assa

Otvára v človeku vďačnosť a súcit; podporuje odpustenie a veľkorysosť. Pracuje s vnútornou obeťou. Posilňuje lásku k sebe. Čistí negatívne psychologické vzorce, ktoré blokujú náš rast. Čistí a ladí čakry.

Rudá

Podporuje harmonické spracovávanie (asimiláciu) našich životných skúseností a emócií, ktoré potrebujeme k svojmu rastu. Pomáha nám objaviť naše vrodené schopnosti, náš tvorivý potenciál.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.