YATÊ

Pomáha nám vnímať to, na čom v sebe potrebujeme pracovať a čo je treba urobiť pre získanie väčšej rovnováhy. Nápomocná pri zvládaní praktických záležitostí. Podporuje skupinovú prácu. Vnáša jasno do osobných i transpersonálnych záležitostí. Umožňuje zbaviť sa prílišného bremena zodpovednosti.

YATÊ
YATÊ

Cykly

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Nedostatok rovnováhy. Problémy s organizovaním vlastných záležitostí. Stagnácia. Odcudzenie. Potreba zmeny. Nedostatok jasnosti a objektivity. Ťažká spolupráca s ostatnými.

Kľúčové slová: cykly

Element: vzduch a zem

Čakry: 3., 5. a 7.

Mandala Ararȇtama: Pohyb

Odporúčame s Aqua Ignea: fialová, modrá

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

  1. Ste schopní všimnúť si, v akom cykle sa momentálne nachádzate?
  2. Prijímate existenciu tohto cyklu alebo sa dostávate do konfliktu a prajete si, aby ste prežívali nejaký iný okamžik?
  3. Ste si vedomí darov, ktoré vám poskytuje každý cyklus?
  4. Ste úzkostliví?
  5. Dokážete si uvedomiť, na čom (na akej výzve) musíte pracovať, aby ste vyriešili praktické záležitosti?
  6. Máte nejaký nedokončený plán? Prečo ste ho nechali nedokončený?
  7. Ste schopní vidieť, čo brzdí váš pokrok? Kde ste blokovaní?

CVIČENIE

  1. Uctievanie svojho cyklu: Ak ste si dokázali odpovedať na otázku v akej fáze cyklu sa nachádzate, môžete si ju uctiť. Precítiť vďačnosť za to, čo vás učí. Táto úcta môže mať akúkoľvek podobu. Pre niekoho si stačí uvedomiť a precítiť vďačnosť, iný prejaví úctu tým, že si to zapíše do svojho denníka. 
  2. Nové cesty a spôsoby: Počas užívania tejto esencie si vyskúšajte aké to je chodiť stále inou cestou. Alebo si zvoľte nejakú bežnosť činnosť, ktorú robíte denne a tentokrát ju robte iným spôsobom. 

AFIRMÁCIA

Objavujem slobodu lietania a mením prekážky na zodpovednosť

AFIRMÁCIA PRE TELO

Rešpektujem cykly, v ktorých sa nachádzam