Uirá

Bystrosť, dôvtip, flexibilita. Neochvejná vytrvalosť spojená s prenikavým vnímaním. Zmysel pre pozornosť a objektivitu, správnosť. Zmysel pre humor. Rovnováha intuície a schopnosti aktívne konať.

Uirá
Uirá

Smer

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Nepružnosť v myslení i konaní. Nedostatok pozornosti a vytrvalosti. Malý zmysel pre objektivitu. Prílišná vážnosť. Problém nájsť vhodné prostriedky na dosiahnutie svojho cieľa.

Kľúčové slová: smer

Element: oheň, vzduch

Čakry: 3., 5. a 6

Mandala Ararȇtama: Múdrosť

Odporúčame s Aqua Ignea: oranžová, fialová, červená

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

  1. Keď konáte podľa svojho úmyslu, dokážete si všímať aj iné veci a zaostriť na ne svoju pozornosť alebo venujete pozornosť len svojmu cieľu?
  2. Dokážete zároveň konať a zároveň byť hraví?
  3. Dokážete si všímať, čo sa deje okolo vás, keď ste v akcii?
  4. Dokážete zároveň snívať, myslieť na svoje plány a konať? Ako to u vás funguje?

CVIČENIE

  1. Rituál zjednotenia: Vytvorte si oltárik so žltými prvkami. Urobte krúžok a dovnútra napíšte: „Sobáš medzi mojou činnosťou a mojou citlivosťou, medzi mojimi plánmi a mojou jemnou vnímavosťou.“ Položte na tento krúžok vázu s vodou a kvetom. Zapáľte sviečku, kvapnite do vody 3 kvapky Uirá a požiadajte, aby sa sobáš uskutočnil.

AFIRMÁCIA

Šípom svojej vôle sústredene mierim na svoje najvyššie ciele

AFIRMÁCIA PRE TELO

Jemne nasledujem svoje ciele