Tauá

Umožňuje uvedomiť si, že zmysel nášho života je v našich rukách. Upozorňuje nás na význam entuziazmu, na nutnosť prejaviť ho v každodennom živote. Posilňuje našu citlivosť na nové životné podnety a pozitívne hodnoty. Upozorňuje nás na neproduktívnosť niektorých vzorcov správania a pomáha nám s ich transformáciou.

Tauá
Tauá

Motivácia

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Depresia. Nedostatok nadšenia. Pesimizmus. Problémy s hľadaním motivácie pre život. Nepochopenie životného cyklu, ktorým prechádzame. Strach zo smrti. Strach zo života.

Kľúčové slová: motivácia

Element: oheň

Čakry: 1., 3., 5.

Mandala Ararȇtama: Životná skúsenosť

Odporúčame s Aqua Ignea: oranžová

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

 1. Ako nakladáte so svojím nadšením a radosťou? Potláčate ju, odmietate to robiť z nejakého dôvodu? Alebo ju prežívate a užívate si činnosť, ktorá vás radosťou napĺňa?
 2. Máte nejaké koníčky?
 3. Sú tieto koníčky súčasne i vaším poslaním?
 4. Čo motivuje vaše bytie?
 5. Čo vás motivuje k tomu, aby ste podnikli svoju životnú cestu?
 6. Keď si uvedomíte svoje poslanie a svoje prirodzené dary, dokážete rozpoznať, čo vás motivuje?

CVIČENIE

 1. Aspoň raz denne sa zaoberajte tým, čo vás motivuje.
 2. Zoznam: Dary a motivácia
  Čo priťahuje váš záujem a čo dokáže spôsobiť, že stratíte poňatie o čase?
  Čo vzrušuje vaše telo?
  Existuje nejaký plán, ktorý vás skutočne napĺňa nadšením? Úplne prirodzene, bez akéhokoľvek nátlaku?
 3. Dôkladne pozorujte spôsob, akým komunikujete. V rôznych prostrediach, s rôznymi ľuďmi. 
 4. Vyberte si nejaký váš vzťah s viaznucou komunikáciou a nacvičujte, ako sa stať empatickými, aby ste docielili, že vás druhí budú čo najlepšie chápať.

AFIRMÁCIA

Otváram sa prúdu jemne zlatého paprsku tvorivosti

AFIRMÁCIA PRE TELO

Som motivovaný/á ísť v ústrety životu