Suri

Vnútorný rozvoj, porozumenie a spojenie, porozumenie tomu, že jedinečnosť rastie v skupine – jednota a komplexnosť vytvára sieť spojenia, očisťuje vzorce závislosti.

Suri
Suri

Pravda

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Obdobie nového cyklu, práca v skupine, vytvorenie spojenia

Kľúčové slová: pravda

Element: zem, oheň, vzduch

Čakry: 1. – 7.

Mandala Ararȇtama: Vzťahy

Odporúčame s Aqua Ignea: modrá

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

 1. Obávate sa situácií, ktoré vás zraňujú?
 2. Keď sa cítite bezmocní, reagujete so strachom alebo hnevom?
 3. Ako by ste definovali svoju osobnú silu?
 4. Ako by ste definovali svoje osobné nedostatky?
 5. Cítite sa osamelí alebo súčasťou nejakej skupiny, spoločenstva?
 6. Je pre vás ľahké alebo ťažké pracovať so skupinou?
 7. Beriete obvykle iniciatívu do vlastných rúk a rozhodujete o praktických záležitostiach sami alebo žiadate o pomoc či zapájate i ostatných?
 8. Dokážete vyjadriť svoje strachy otvorene? Ste schopní využiť svoju vlastnú silu?

CVIČENIE

 1. V období so Suri je vhodné iniciovať otvorenú konverzáciu s priateľmi na tému, ktorá by mohla byť emočným problémom, alebo s nimi môžete viesť rozhovor, pri ktorom budete zvláštnu pozornosť venovať silným stránkam svojej osobnosti.
 2. V tomto období je potrebné rozvíjať skupinové aktivity!
 3. Veľmi povzbudzujúca je spoločná príprava jedla. Zorganizujte párty a všetko pripravujte spoločne.

AFIRMÁCIA

Moja pravda vytvára sieť, ktorá podporuje moju integritu a jedinečnosť

AFIRMÁCIA PRE TELO

Vyjadrujem pravdu