Soberania

Posilňuje naše vrodené kvality. Pomáha nám ukotviť najjemnejšie osobné vlastnosti. Umožňuje stanoviť si hranice v tom, čo chceme a čo už nie. Učí nás pokojne vyjadriť svoje pocity. Rozvíja našu sebaúctu a sebalásku. Prináša nádej založenú na vnútornej viere.

Soberania
Soberania

Sebahodnota

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Neistota. Nízke sebahodnotenie. Strach prejaviť sa. Pesimizmus. Odmietanie. Nedostatok sily tvári v tvár ťažkej situácii. Podriadenosť.

Kľúčové slová: sebaúcta, sebahodnota

Element: oheň

Čakry: 1.-7.

Mandala Ararȇtama: múdrosť

Odporúčame s Aqua Ignea: zelená, modrá

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

 1. Aká je vaša najväčšia cnosť?
 2. Je pre vás jednoduché túto cnosť prejavovať a žiť?
 3. Aké udalosti sa objavujú vo vašom každodennom živote?
  Aký je váš názor:
  Prežívate zhody okolností alebo v týchto udalostiach rozpoznávate synchronicitu?

CVIČENIE

 1. Vytvorte rituál:
  Vytvorte si oltárik s osobnou fotografiou, sviečkou, kvetinou a prvkami, ktoré predstavujú vašu najväčšiu cnosť.
 2. Pozorujte svoje podosobnosti. Definujte ich. Popíšte ich charakteristické vlastnosti a pomenujte ich. Zvoľte si spomedzi nich tú najdominantnejšiu.

AFIRMÁCIA

Milujem samého seba. Som svojím vlastným pánom, ukotveným a celistvým.

AFIRMÁCIA PRE TELO

Vyjadrujem svoju vznešenosť