Rudá

Podporuje harmonické spracovávanie (asimiláciu) našich životných skúseností a emócií, ktoré potrebujeme k svojmu rastu. Pomáha nám objaviť naše vrodené schopnosti, náš tvorivý potenciál.

Rudá
Rudá

Rovnováha

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Neschopnosť asimilovať a prijímať skúsenosti, realitu okolo seba. Pocity nepohody, problémy v štúdiu alebo v práci. Nehody, depresie, traumy.

Kľúčové slová: rovnováha

Element: voda, zem, oheň, vzduch

Čakry: 1. - 7.

Mandala Ararȇtama: stred

Odporúčame s Aqua Ignea: zelená, ružová

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

  1. Vstrebávate rýchlo svoje zážitky alebo ste v tom pomalí? Popíšte to.
  2. Prehrávate si situácie a zaoberáte sa nimi dlho vo svojej mysli?
  3. Máte pocit, že je vaše srdce utláčané, keď vás niečo neteší?
  4. Objasňujete radi otázky, ktoré nie sú vyriešené objektívne? Popíšte to.
  5. Pretvárate negatívne procesy v životné lekcie? Aké v tom máte načasovanie?

CVIČENIE

  1. Dokončite neuzavreté projekty a otázky.

AFIRMÁCIA

Harmonicky spracovávam životné skúsenosti ako živiny potrebné pre svoj rast

AFIRMÁCIA PRE TELO

Zo svojich skúseností získavam to najlepšie