Renascer

Zjednocuje dichotómiu medzi myslením a cítením. Otvára nás prijatiu vlastnej prirodzenosti. Vedie k zjednoteniu našich rozporuplných pocitov a k sebavyjadreniu. Rozpúšťa emocionálne bloky. Pomáha procesu učenia sa z vlastných skúseností. Podporuje sebaistý štart do nových životných cyklov, cestu k znovuzrodeniu. Skvelá pre pôrod.

Renascer
Renascer

Zjednotenie

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Oddelenie mentálnej, duchovnej a emocionálnej stránky osobnosti. Problémy s prispôsobením sa zmenám. Striedanie škôl, zamestnaní alebo bývania. Neschopnosť zbaviť sa starých traumatizujúcich spomienok. Nostalgia. Opakovanie chýb. Problémy so štúdiom.

Kľúčové slová: zjednotenie, odvaha

Element: zem, vzduch

Čakry: 1. - 7.

Mandala Ararȇtama: Životná skúsenosť

Odporúčame s Aqua Ignea: zelená

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

 1. Existuje niečo, čo ste v minulosti nevyriešili?
 2. Cítite k nejakej dobe v minulosti alebo k nejakej situácii nostalgiu?
 3. Cítite strach, keď musíte uzavrieť proces a zahájiť ďalší cyklus: pokiaľ je tomu tak, čoho sa bojíte?
 4. Ako zahajujete nový cyklus? Nejakým jednotným spôsobom alebo vôbec nie?
 5. Obávate sa niečoho nového?
 6. Ste:
  Neohrození?
  Obozretní?
  Pozorovatelia?

CVIČENIE

Urobte si zoznam toho, kedy ste si v živote všimli rozdiel medzi tým, čo si myslíte, čo cítite a čo si prajete a smerom, ktorým sa mienite uberať.

Metodológia

Zapíšte si svoj najbezprostrednejší spôsob sebavyjadrenia (fyzický, duševný, emocionálny). Popíšte, akým spôsobom sa rozhodujete a ako si organizujete život. Či sa prejavujete skôr fyzicky (t.j. konáte inštinktívne, stojíte nohami na zemi a máte radi konkrétne výsledky). Či sa prejavujete skôr duševne (t.j. máte schopnosť verbálneho vyjadrovania, ste dobrým analytikom, ste dobrý/á vo vysvetľovaní nejakého pojmu) alebo či sa prejavujete skôr emocionálne (t.j. potrebujete všetko precítiť, napríklad preciťujete vopred všetky svoje rozhodnutia a činy.)

Napíšte o tom, aký spôsob je pre vás najobtiažnejší.

Fyzický – máte nejaké problémy, keď máte dokončiť projekty? Nenávidíte detaily? Obávate sa materiálnych záležitostí? Potrebujete vždy materiálne záruky?

Duševný – dávate prednosť praktickým cvičeniam a činnostiam pred čítaním alebo filozofovaním? Vyhýbate sa plánovaniu? Cítite sa pri analytickom rozhovore unavení alebo nesvoji? Robíte si starosti s motívmi svojich činov?

Emocionálny – je ľahšie všetko analyzovať a vyhýbať sa situáciám, kde sú rozhodnutia diktované citmi? Je pre vás materiálna záruka dôležitejšia ako náklonnosť/cit?

 

AFIRMÁCIA

Integrujem svoje myslenie a vôľu a s dôverou sa púšťam do nového životného cyklu

AFIRMÁCIA PRE TELO

V jednote nasledujem nové začiatky