OYAMẤ

Umožňuje konať s jasným zámerom. Učí odlišovať vlastné pocity od pocitov druhých. Posilňuje vitalitu a schopnosť sa presadiť. Vyvoláva sebadôveru. Podporuje lásku k sebe samému a silu dokázať za určitých okolností povedať „nie“. Podporuje úprimnosť a dôveru vo vlastné vnútorné poznanie. Odplavuje úzkostné myšlienky a pocity.

OYAMẤ
OYAMẤ

Asertivita

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Malá sebaúcta. Depresia, nerozhodnosť, strach a úzkosť. Pokrivené psychické a duchovné zážitky. Problémy s rozlišovaním osobnej a okolitej reality. Nedostatok energie, predstieranie a spoločenské masky.

Kľúčové slová: asertivita

Element: vzduch, zem

Čakry: 1., 3., 6. a 7.

Mandala Ararȇtama: Múdrosť

Odporúčame s Aqua Ignea: biela, červená, zelená

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

  1. Prejavujete sa skryto alebo otvorene? Uveďte príklad.
  2. Stanovujete hranice pre to, čo nechcete, alebo sa radšej vyhnete zaujímaniu akýchkoľvek postojov?
  3. Je pre vás ťažké vyjadriť svoj názor? Uveďte príklad.
  4. Akú predstavu máte sami o sebe?

CVIČENIE

  1. Veďte rozhovor sami so sebou v zrkadle aspoň 8 minút. Hovorte a pozorujte. Potom o tom napíšte do svojho denníka. Obmeňujte toto cvičenie s rôznymi veľkosťami zrkadiel.

AFIRMÁCIA

Prijímam sa taká/ý, aká/ý som a múdro mením len to, čo sa zmeniť dá

AFIRMÁCIA PRE TELO

Som asertívna/y a budujem svoje limity