Oribá

Podporuje pochopenie podstaty našej identity. Posilňuje náš pôvodný rytmus, pečatí a ochraňuje našu posvätnú pamäť. Sprístupňuje nám vlastný tvorivý potenciál, naše skryté talenty. Odhaľuje, k čomu sme skutočne povolaní. Učí nás vyrovnanému dýchaniu a usmerňuje prúdenie tantrickej sexuálnej energie. Pomáha pri problémoch so zraniteľnosťou.

Oribá
Oribá

Schopnosti

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Strata zmyslu pre orientáciu vo vlastnom živote. Problémy s tým, kto som a čo chcem. Nedostatok životných cieľov. Strach zo smrti. Deštruktívna zraniteľnosť. Popieranie schopnosti liečiť samu/ého seba.

Kľúčové slová: schopnosti

Element: zem, oheň, voda, vzduch

Čakry: 1. – 7.

Mandala Ararȇtama: Začiatok a Múdrosť

Odporúčame s Aqua Ignea: zelená

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

 1. Aké vlastnosti alebo cnosti považujete za základné?
 2. Z akých prvkov sa skladá vaša osobná mytológia? Vyhľadajte ich!
 3. Aké sú vaše tienisté stránky?
 4. Aké kvality máte aktívne v rukách a aké ste si priniesli na túto cestu?
 5. Ktorú svoju vlastnosť vyjadrujete ľahko? (plynie ľahko)
 6. Ktorú svoju vlastnosť vyjadrujete ťažko? (vyžaduje to značné úsilie)

CVIČENIE

 1. Uvoľnite si telo a predstavte si, ho ako dutý bambusový výhonok. Nechajte sa unášať a vnímajte, že ste skutočný bambus. A svojím spôsobom ním ste: vaše telo je ako bambus, ktorý je dutý. Vaša pokožka, kosti a krv – to všetko je súčasťou bambusu a vo vnútri je jen prázdny priestor, voľné miesto. Majte zatvorené ústa a jazyk priložený na podnebie. Bez pocitov úzkosti preciťujte, aké to je byť dutým bambusom. Vo vašom vnútri náhle začína prúdiť prameň nekonečnej energie. Postupne vás zapĺňa božská iskra. Z dutého bambusu sa stáva rastlina a to božské sa jej začína dotýkať. „Nedávajte ani neberte“, skľudňujte myseľ. Táto vyrovnanosť podporuje vaše otvorenie sa do Svetla prostredníctvom vašej základnej geometrie.
 2. Urobte si zoznam činností:
  a) ktoré máte radi
  b) ktoré priam milujete
  c) ktoré robíte neradi
 3. Nakreslite si svoju vlastnú mandalu. Začnite jej zložkami. Návrh: Pred zahájením mandaly si vyberte geometrický obrazec. Zvoľte si taký, pri ktorom cítite, že je najjasnejším výrazom vašej povahy.
 4. Vytvorte si koláž so základnými osobnými prvkami. Návrh: vyhľadajte si také obrázky v časopisoch, ktoré reprodukujú váš stav Ducha.
 5. Pokúste sa o energetickú regresiu, aby ste našli prvky esencie: urobte si meditáciu, ktorá posunie regresiu v čase ďalej. Zavrite oči a uvoľnite si telo. Udržujte dych v spojení s harou. Spojte sa sa svojimi adolescentnými spomienkami vo veku pätnástich rokov. Cestujte týmito obrazmi.

AFIRMÁCIA

Uvedomujem si svoj skutočný Zdroj a chránim ho. Zbavujem sa všetkého, čo nevyjadruje pravdivo moju bytosť a vyžarujem svoju pôvodnú kvalitu.

AFIRMÁCIA PRE TELO

Vážim si samu/ého seba