Obaiti

Pomáha navodzovať rovnováhu medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou. Podporuje schopnosť sústredenia a schopnosť pozorne načúvať druhým. Čistí a transformuje prekonané vzorce správania, podporuje zjednotenie našich prianí s najvyšším životným určením. Výborná pre rozhodovanie a štúdium.

Obaiti
Obaiti

Koncentrácia

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Strata koncentrácie, hyperstimulácia. Správanie, ktoré bráni rastu, podmienené a opakujúce sa chyby. Problémy so štúdiom. Nepriateľstvo a problémy pri rozhodovaní. Pocit nečistoty a poškvrnenia. Rigidita.

Kľúčové slová: koncentrácia

Element: voda, vzduch

Čakry: 3., 4., 6. a 7.

Mandala Ararȇtama: Očista

Odporúčame s Aqua Ignea: biela a zelená

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCICH OTÁZKAM

 1. Spútavajú vás vaše staré návyky či zvyky? Ktoré?
 2. Keď sa rozhodnete tento návyk odstrániť, na akú prekážku v sebe narazíte? Čo vás dostane do odporu to zmeniť? Aký dôvod si vymyslíte, aby ste nemuseli urobiť zmenu?
 3. Máte pocit, že patríte k nejakej skupine?
 4. Ktorý z jazykov predkov vás najviac priťahuje? (pradávny jazyk, kultúry…)
 5. Ste skôr kľudný alebo nervózny typ človeka? V akých situáciách ste kľudnejší a v akých nervóznejší?
 6. Spomeňte si na nejakú chybu, omyl, ktorý neustále opakujete. Máte taký?
 7. Viete si predstaviť na čo sa máte sústrediť, aby ste tieto chyby prekonali a rozpustili?

CVIČENIE

 1. Mantry: Počúvajte a spievajte mantry. Vyberte si takú, ktorá s vami rezonuje. Mantry nás vedú k sústredeniu sa na jednu podstatnú vec. Učia nás nasmerovať pozornosť na to, čo je dôležité.
 2. Vaša vízia sveta: Napíšte si do denníka verziu negatívnej a porazeneckej vízie. Vypíšte si všetky svoje obavy, čierne scenáre a hrôzy. Z čoho máte najväčšie obavy? V ktorých oblastiach sa najviac obetujete?
  Potom popíšte pozitívnu, optimistickú víziu plnú nádeje. Vidíte v nej riešenia? Vidíte v nej rozvoj a zmysel.
 3. Vaše osobné afirmácie: V nadväznosti na cvičenie o vízii sveta si vyberte jednu vetu z optimistickej vízie, ktorá bude vyjadrovať nádej. Nech je to taká veta, z ktorej vám naskočí husia koža. Precíťte ju. Precíťte ju každou bunkou svojho tela. Ak vás kedykoľvek neskôr opäť prepadnú myšlienky a pocity prehry, vybavte si svoju pozitívnu afirmáciu. Pozorujte ako sa pomaly mení vaša pozornosť z porazeneckej nálady do optimistickej.

AFIRMÁCIA

Vedená/ý kompasom svojho srdca nachádzam svoj stred bez ohľadu na ťažkosti života. Tým sa zbavujem myšlienkových vzorcov, ktoré mi bránia v raste

AFIRMÁCIA PRE TELO

Sústredene dávam do rovnováhy svoje myšlienky a pocity