Moara

Pozdvihuje vedomie do prítomného okamžiku. Prináša uvedomenie si samej/samého seba a bezvýhradnú lásku. Rozširuje nekonečný tok lásky vyvierajúci z prameňa života. Rozpúšťa rigidné vzorce správania, skľudňuje hyperaktívnu myseľ a zbavuje nás vedomia nadmerných starostí. Pracuje so zraniteľnosťou, prebúdza pocit hodnoty a hojnosti. Rozvíja zmysel pre kolektív a skupinovú prácu. Učí nás spojiť sa s tým, po čom túžime, podporuje altruizmus a dôveru k druhým.

Moara
Moara

Láska

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Autoritárstvo. Kritický postoj voči ostatným, egoizmus, potreba priťahovať na seba neustále pozornosť. Podráždenosť, závisť a netrpezlivosť, prudké výbuchy hnevu, hyperaktivita, nestálosť, citové prejavy majetníckeho privlastňovania a manipulácie. Problémy so zdieľaním, citová nenaplnenosť.

Kľúčové slová: láska

Element: zem, voda, vzduch

Čakry: 4.

Mandala Ararȇtama: Vzťahy

Odporúčame s Aqua Ignea: ružová

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

  1. Dokážete rozlíšiť osobnú lásku od univerzálnej, transpersonálnej lásky? Popíšte ju a uveďte príklady.
  2. Mobilizuje vás láska? Prečo? Ako?
  3. Ako sa vyrovnávate s partnerskými vzťahmi? Vzájomnou spoluprácou? Dokážete spolupracovať s ľuďmi, ktorí neveria v rovnaké veci ako vy?

CVIČENIE

  1. Pohodlne sa posaďte, 7x sa pomaly nadýchnite a vydýchnite a predstavte si, že na vás padá zlatý, nežný dáždik. Hlavu máte z cukru a teraz sa začína príjemne rozpúšťať. A teraz sa všetko vaše vnímanie uskutočňuje srdcom. Robte toto cvičenie najmenej 8 minút (od 8 do 20 minút).
  2. Cvičenie určené k praktikovaniu vo dvojiciach: posaďte sa oproti sebe a snažte sa vyžarovať od srdca k srdcu, pritom prijímajte a potom dávajte vo vlnách.
  3. V období Moary rozvíjajte vyžarovanie liečivého svetla na diaľku. Zvoľte si niekoho, kto potrebuje láskyplné vyžarovanie. Vyžarujte svojím srdcom bezpodmienečné vlny zeleného svetla a týmto svetlom vizualizovanú osobu obaľujte. Požiadajte Moaru, aby doniesla toto svetlo zvolenej osobe, a aby ju vo vnútri tejto osoby stabilizovala.
  4. Naplňte pohár do jednej tretiny vodou a pridajte tri kvapky Moary (môžete ešte pridať ružu); napíšte meno tej osoby na papier a vložte ho pod pohár. Požiadajte Moaru, aby priniesla tej osobe alebo situácii lásku a hojivú moc.

AFIRMÁCIA

Dávanie a výmena sú mojimi bránami k univerzálnej láske

AFIRMÁCIA PRE TELO

Šírim a zdieľam lásku