Indaiá

Odhaľuje a posilňuje našu prirodzenú nevinnosť. Rozpúšťa nutkavé myšlienkové vzorce. Lieči bolesť spôsobenú nedostatkom sebaúcty. Otvára cestu k pokore a súcitu. Pomáha vyrovnať sa so sexuálnym zneužitím a emocionálnymi zraneniami; mení ponímanie sexuality z nečistej na posvätnú. Rozpúšťa spoločenské masky.

Indaiá
Indaiá

Nevinnosť

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Nutkavé a opakujúce sa myšlienky. Ich potláčanie a s tým spojené represívne chovanie. Egocentrizmus. Autizmus. Strach verejne sa prejaviť. Obavy zo sexuálnej a emocionálnej otvorenosti. Precitlivenosť.

Kľúčové slová: nevinnosť

Element: voda a vzduch

Čakry: 1., 2., 4. a 7.

Mandala Ararȇtama: Začiatok

Odporúčame s Aqua Ignea: biela, ružová

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

  1. Existuje vo vašej minulosti nejaká udalosť, ktorá vás natoľko zranila, že ste sa uzavreli do seba a stratili dôveru v niekoho / niečo? Odpojili ste sa tak od svojej prirodzenej nevinnosti a nahradili ju strachom?
  2. Skúste si spomenúť na zážitky, ktoré sa dotýkajú vašej nevinnosti, vašej čistoty? Sú to zážitky, kedy sa cítite v bezpečí a milovaní, prijímaní. Kedy sa zvyčajne takto cítite?
  3. S ktorými ľuďmi vo vašich vzťahoch ste schopní túto oblasť zdieľať? Komu sa otvárate s absolútnou dôverou?
  4. S kým nie ste schopní túto oblasť zdieľať? Prečo?
  5. V ktorej časti tela sídli vaša nevinnosť? Akým spôsobom ju vyjadrujete? Viete ju vyjadriť pohybom či postojom?

CVIČENIE

  1. Napíšte príbeh, v ktorom je hlavnou postavou vaša nevinnosť. Vytvorte tú postavu (ženskú nebo mužskú). Popíšte ju. Oblečte ju. Nájdite pre ňu súvislosti.

AFIRMÁCIA

Jemne otváram svoj vnútorný posvätný chrám a žijem v harmónii s čistotou svojho srdca

AFIRMÁCIA PRE TELO

Prijímam svoju čistotu a nevinnosť