Embo Rudá

Aktivuje zmyslové kanály. Podporuje sexualitu a plodnosť. Spojuje nás so zemou. Podporuje schopnosť dôverovať vlastnej inkarnácii a plynúť s prúdom života. Umožňuje človeku pochopiť hodnotu životného procesu ako cesty smerujúcej k naplneniu cieľa. Prebúdza potešenie z rastu i z otvárania sa druhému človeku. Poskytuje vnútornú masáž orgánov v blízkosti druhej čakry (vaječníky, maternica a ľadviny). Posilňuje zlaté a strieborné vlákno, podstatné pre život a dušu človeka. Naším telesným pohybom prepožičiava eleganciu.

Embo Rudá
Embo Rudá

Potešenie

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Izolácia. Nedostatok spojenia, zakorenenia v živote i vo vzťahoch s druhými. Problémy so spojením sexuality a zmyselnosti. Problémy s menštruáciou. Pesimizmus. Netrpezlivosť. Problémy s koncentráciou. Nedostatok citlivosti.

Kľúčové slová: potešenie

Element: zem

Čakry: 1., 2. a 7.

Mandala Ararȇtama: Ukotvenie

Odporúčame s Aqua Ignea: oranžová

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

 1. Vnímate svoje telo ako zdroj potešenia?
 2. Vyjadrujete svoju sexualitu? Ako?
 3. Čo vám prináša najväčšie potešenie?
 4. Cítite sa fyzicky silní alebo slabí? Dokážete sa rýchlo „vybiť“?
 5. Rozvíjate všetkých svojich 5 zmyslov (zrak, sluch, chuť, čuch a hmat) rovnomerne? 
 6. Ktoré zo svojich zmyslov rozvíjate najviac?
 7. Ktoré zo svojich zmyslov rozvíjate najmenej?
 8. Dokážete vnímať Zem? Ste schopní počuť, vnímať Zem a jej cykly?
 9. Aký ste typ?
  Vizuálny?
  Sluchový?
  Kinestetický?
 10. Ktorý z vašich zmyslov sa prejavuje najskôr?
 11. Ktoré zmysly vo vašej komunikácii prevažujú?

CVIČENIE

 1. Rozoznenie tela: Posaďte sa, zavrite oči a pokojne dýchajte. Pokúste sa precítiť svoje telo ako systém strún. Každá má svoj tón, svoju frekvenciu i farbu. Aké struny sa rozoznejú vo vás? Akú majú farbu? Pokúste sa viesť so strunami rozhovor alebo len precíťte tento okamih, tu a teraz.
 2. Vnímanie zeme: Vnímajte svoje chodidlá, vnímajte ich ako sa dotýkajú zeme. Aká je zem pod vašimi nohami? Je jemná? Tvrdá? Otvorená? Hlboká? Pokojná? Búrlivá? Prijímajúca? Dávajúca? Ako vonia a akú má farbu?  Uvedomte si, koľko je v nej života, často na pohľad neviditeľného. Uvedomujte si alchýmiu a život, ktorý Zem prejavuje. Uvedomte si, že ste jej súčasťou. Tu a teraz.
 3. Zvuk tela: Znovu sa nalaďte na svoje vnútorné struny a rozoznejte ich vo svojej predstavivosti. Ako znejú? Vyjadrite ten tón alebo tóny. Zaspievajte pieseň vášho tela, vášho života.

AFIRMÁCIA

Inkarnujem sa v plnej sile a zúrodňujem zem citlivosťou svojich zmyslov

AFIRMÁCIA PRE TELO

Užívam si život s potešením