Cajá

Cajá je esencia pochádzajúca z ostrova Fernando de Noronha, ktorá nám pomáha napojiť sa na svoju silu, dôverovať jej a nechať ju konať. Vypočujte si príbeh, ktorý Sandra o nej rozpráva, a možno vás inšpiruje.
Prínos: sila, akcia, reakcie, ochrana

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

  • strach
  • krehkosť
  • zraniteľnosť

Kľúčové slová: Akčnosť

Element: zem

Čakry: 1., 3., 7.

Mandala Ararȇtama: -

Odporúčame s Aqua Ignea: -

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

  1. Ako sa najčastejšie zachováte vo vypätej a nebezpečnej situácii? Stuhnete alebo z nej utečiete, pretože vás ovládne strach? Ste schopní konať a dostať sa z nej?
  2. Ako vnímate svojho vnútorného bojovníka?
  3. Ktorý hrdina z knihy alebo filmu je pre vás symbolom vnútornej sily a ochrany, symbolom bojovníka?
  4. Ktorá skladba vám pomáha cítiť vnútornú silu?

CVIČENIE

  1. Vnútorný bojovník: Ide o pohybové cvičenie. Budete k nemu potrebovať priestor a skladbu, ktorú ste si vybrali v otázke č. 4. 
  2. Pustite si túto skladbu a postavte sa. Vnímajte svoj postoj, oči majte otvorené. Uvoľnene dýchajte. Nalaďte sa na svojho vnútorného bojovníka. Na tú časť svojej bytosti, ktorá má riešenie pre každú situáciu a dokáže konať. Potom celým telom zaujmite postoj tohto vnútorného bojovníka. Zostaňte v tomto postoji a vnímajte jeho silu.
  3. Po chvíli túto pozíciu uveďte do pohybu. Ako sa pohybuje váš vnútorný bojovník? Tancujte tanec svojho vnútorného bojovníka a vnímajte ako celý pohyb vychádza z vašej vnútornej sily.

AFIRMÁCIA

„Vážim si samu/ého  seba a chránim svoje činy s dôverou a silou.“