Bromelia 2

Spojuje sexualitu a duchovnosť. Prebúdza energiu kundalíni. Rozvíja ženské aspekty našej bytosti. Umožňuje nám spájať sa bez strachu s našimi inštinktami. Ujasňuje sexuálnu identitu. Uvoľňuje emócie a skrývané pocity, harmonicky ich integruje vo vedomí. Navodzuje rovnováhu v srdci. Otvára nás duchovnosti bez fanatických postojov. Prináša mier a pokoru.

Bromelia 2
Bromelia 2

Múdrosť

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Závisť, žiarlivosť, podozrievavosť, negatívne myslenie. Potlačovaná agresia. Týranie a dominancia. Problémy s rozvinutím súcitu. Neukotvená duchovnosť. Hanba za vlastnú sexualitu. Prejavy ambivalentného a rozporuplného konania.

Kľúčové slová: zjednotenie, múdrosť

Element: zem, oheň

Čakry: 1., 4., 7.

Mandala Ararȇtama: Múdrosť

Odporúčame s Aqua Ignea: červená, fialová, oranžová

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

  1. Ako zvládate svoje inštinkty? Dávate im priechod alebo ich potláčate? Uveďte príklad.
  2. Cítite sa rozpoltení vďaka tomu, že si nejakú situáciu prajete a máte strach toto prianie vyjadriť?
  3. Existuje vo vzťahu k týmto prianiam nejaký negatívny úsudok? Alebo strach? Alebo vina?
  4. Zaznamenávate vo svojich pocitoch nejaký antagonizmus / rozpor?
  5. Ako by ste popísal/a obraz svojej osobnosti? Kto ste?

CVIČENIE

  1. Postavte sa vzpriamene, jednu ruku spustite dole ku genitáliám a energiu tlačte dole. Druhá ruka sa naťahuje v smere 7. čakry. 7x sa pomaly nadýchnite a vydýchnite a vneste vzduch do všetkých čakier. Pri ôsmom výdychu preneste dlane obidvoch rúk tak, aby sa stretli pri srdcovej čakre.

AFIRMÁCIA

Pristupujem k temnote bez strachu a pozdvihujem ju do svojho svetla. Moje srdce je svätyňou tejto temnoty.

AFIRMÁCIA PRE TELO

Prijímam svoje polarity a zjednocujem ich v srdci