Bromelia 1

Podporuje ženskú intuitívnu stránku osobnosti. Vedie k úplnej fyzickej a emocionálnej relaxácii; má silu rozpustiť hlboko zakorenený odpor v duši. Pôsobí na emocionálne rozrušenie a vyrovnáva prúdenie adrenalínu. Podporuje hlboké a pokojné dýchanie. Prináša pružnosť a uvoľnenie pri masáži.

Bromelia 1
Bromelia 1

Otváranie

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Mentálna a emocionálna rigidita. Preťaženosť, tlak a napätie. Fanatický prístup alebo nadmerná disciplína; represia. Strach. Arogancia.

Kľúčové slová: vnímavosť, otvorenosť

Element: voda, vzduch

Čakry: 1. – 7.

Mandala Ararȇtama: Začiatok

Odporúčame s Aqua Ignea: biela

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

 1. Ako reagujete na vonkajšie podnety?
 2. Ako reagujete na vlastné pocity?
 3. Ste schopní zostať otvorení?
 4. Čo spôsobuje, že sa uzatvárate?
 5. Akým spôsobom sa uzatvárate?
  a) Tým, že mlčíte?
  b) Tým, že sa cítite zraniteľní?
  c) Tým, že sa stávate agresívnymi?
  d) Tým, že cítite smútok?
  e) Tým, že sa považujete za obeť?
 6. Čo zapríčiní to, že sa otvoríte?
 7. Ste schopní dosiahnuť svoj stred? (pozn.: stred = bod rovnováhy, kedy nie ste otvorení ani príliš veľa, čo by vás robilo zraniteľnými, ani príliš málo)
 8. Ako si predstavujete samých seba, keď ste otvorení? Napr. vyvíjate nejakú aktivitu alebo ste len otvorení a máte svoj špecifický humor?
 9. Pociťujete akýkoľvek strach pri myšlienke na otvorenie sa ?
 10. Posudzujete ľudí a situácie čo i len potichu alebo sa pokúšate chápať odlišnosti?

CVIČENIE

 1. Stiahnite všetky svaly na tele, jeden po druhom. Potom postupne svaly uvoľnite.
 2. V ľahu zaujmite pozíciu semienka (schúlenie do klbka), ktoré sa pomaly otvára a zase zatvára.
 3. Vstupujte do otvorenej vzájomnej komunikácie s ľuďmi a pozorujte ako odpovedáte.
 4. Keď idete spať alebo sa prebúdzate, dýchajte pokojne, Sústreďte sa na dýchanie cez 7. čakru. Celý proces opakujte 7x.

AFIRMÁCIA

S dôverou sa otváram a prijímam dary života. Moja bytosť je naplnená uzdravujúcim svetlom.

AFIRMÁCIA PRE TELO

Otváram sa a uvoľňujem sa