Assa

Otvára v človeku vďačnosť a súcit; podporuje odpustenie a veľkorysosť. Pracuje s vnútornou obeťou. Posilňuje lásku k sebe. Čistí negatívne psychologické vzorce, ktoré blokujú náš rast. Čistí a ladí čakry.

Assa
Assa

Nežnosť

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Žiarlivosť. Pocity viny. Sexuálne a emocionálne zneužitie. Pocity menejcennosti a sebadeštruktívne tendencie. Pocit zlyhania, súťaživosť. Podliehanie vlastnej negativite. Mrzutosť a žiaľ. Egocentrizmus. Pocity nespravodlivosti a sebaľútosti. Problémy s prijatím úspechu druhých. Nespokojnosť so sebou samým. Utrpenie a bolesť. Potreba pozornosti.

Kľúčové slová: vďačnosť, súcit, odpustenie, nežnosť

Element: voda, vzduch

Čakry: 2. a 4.

Mandala Ararȇtama: Očista

Odporúčame s Aqua Ignea: žltá, ružová

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

 1. Dokážete lokalizovať svoje emočné bolesti?
 2. Uvedomujete si ich korene? Majú nejaký spoločný koreň?
 3. Ste so svojimi bolesťami zviazaní ako obeť? Ak áno, popíšte ako. Ak nie, zistite, či nie je vaša vnútorná obeť maskovaná alebo skrytá.
 4. Pociťujete vinu ako reakciu na určité správanie? Cítite sa napr. vinní, že pracujete príliš veľa alebo málo?
 5. Dokážete rozpúšťať bolesť, ktorú vám spôsobili druhí?
 6. Máte vo zvyku omieľať v myšlienkach fakty?
 7. Vybuchujete a máte náhle agresívne vzplanutia vynášajúce na povrch spomienky z minulosti?
 8. Uvedomujete si, že emočné bolesti sú niekedy dary rastu?

CVIČENIE

 1. Vytvorte rituál:
  Pripravte si oltárik s týmito prvkami lásky: biela alebo ružová sviečka, fľaštička Aqua Ignea biela alebo ružová, kvetiny, kadidlo (vonná tyčinka), fotografie
 2. Zvoľte si vo vašom živote tému, kedy ste mali pocit, že vám niekto ublížil alebo s vami zaobchádzal nespravodlivo, čo vyživuje vašu vnútornú obeť. Pracujte na tejto otázke 9 dní s cieľom premeniť bolestivú prekážku v užitočnú lekciu a dar. Súcit, to sú dvere, ktoré vedú k zmene pocitov viny.

AFIRMÁCIA

Cítim sa požehnaný/á životom na tejto planéte a prostredníctvom odpustenia a vďačnosti ju zbavujem bolesti.

AFIRMÁCIA PRE TELO

S vďačnosťou si liečim svoje hlboké zranenia