Araryba

Pomáha pochopiť osudovú túžbu a poslanie našej duše, posilňuje nás pri jeho uskutočnení. Podporuje bdelosť, zmysel pre rovnováhu, pozornosť a sústredenie. Vytvára poriadok v našom myslení a umožňuje globálny pohľad. Prenáša inšpiráciu na fyzickú úroveň. Je výborná pre uskutočňovanie projektov. Otvára náš vnútorný priestor. Zvyšuje schopnosť mimozmyslového vnímania. Pripravuje nás na stretnutie s božstvom. Ochraňuje.

Araryba
Araryba

Integrita

ODPORÚČAME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Precitlivenosť spôsobená stresom z okolitého prostredia. Nedostatok rovnováhy a koncentrácie. Klaustrofóbia. Problémy s vnímaním celku. Odpojenie od fyzického tela. Podozrievavosť vo vzťahu k skupine. 

Kľúčové slová: integrita, poslanie

Element: zem, oheň, vzduch

Čakry: 1., 3., 5., 6., 7.

Mandala Ararȇtama: ukotvenie

Odporúčame s Aqua Ignea: zelená

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM OTÁZKAM

  1. Máte radi činnosti, ktoré vykonávate?
  2. Ktoré sú to?
  3. Máte pocit, že vyjadrujú váš osud?
  4. Pri čom cítite, že sa to musí zmeniť?
  5. Keby ste si mohli slobodne vybrať, akú činnosť by ste chceli robiť?
  6. Vyjadruje tá činnosť, ktorú ste si zvolili pri otázke č. 5 váš osud alebo sa dá na ňu pozerať ako na motiváciu pre vaše poslanie?

CVIČENIE

  1. Prúd svetla od neba k zemi a od zeme k nebu. Postavte sa rovno, nohy trochu od seba a ruky pozdĺž tela, dlane rovnobežne so zemou. Nadýchnite sa, dvihnite ruky a vytvorte z nich nad hlavou klenbu. Zadržte dych a čakajte. Vydýchnite a vráťte ruky do pôvodnej polohy. Pomaly opakujte osem minút.
  2. Urobte si zoznam súčasných plánov a plánov do budúcnosti.
  3. Vyberte si tému, na ktorej budete na svojej duševnej obrazovke každý večer pred spaním pracovať.

AFIRMÁCIA

Cez moju vnímavosť a pevnosť sa prejavuje božstvo, ktoré mi odhaľuje moje životné poslanie a vedie ma k jeho uskutočneniu.

AFIRMÁCIA PRE TELO

Som ukotvený/á a slobodný/á