Agresivita

Rôzne prejavy agresivity a ako na ne.

Agresivita alebo agresívnosť môže vo všeobecnosti značiť útočnosť, výbojnosť a dobyvačnosť.

Je to súhrn tendencií a pudov, ktorými sa živá bytosť presadzuje a stavia proti expanzii iných organizmov.

V psychológii sa jedná o sklon konať nepriateľským, útočným až deštruktívnym spôsobom voči osobám, inštitúciám či sebe samému, spravidla v akte agresie. Je to dispozícia osobnosti.

V spoločnosti je to sklon k sociálnej dominancii a kontrole konania druhých.

Toľko teória …

V každodennom živote to môže byť i nevľúdny pohľad či hanlivé slovo, vnútorné napätie, podráždenosť či prudké pohyby. Často v reakcii na strach …

Prvú pomoc pri prejavoch agresie ponúka kombinácia esencií Moara (láska), Assá (nežnosť) a Indaia (nevinnosť).

Moara pozdvihuje vedomie do prítomného okamžiku. Prináša uvedomenie si samej/samého seba a bezvýhradnú lásku. Rozširuje nekonečný tok lásky vyvierajúci z prameňa života. Rozpúšťa rigidné vzorce správania, skľudňuje hyperaktívnu myseľ a zbavuje nás vedomia nadmerných starostí. Pracuje so zraniteľnosťou, prebúdza pocit hodnoty a hojnosti. Rozvíja zmysel pre kolektív a skupinovú prácu. Učí nás spojiť sa s tým, po čom túžime, podporuje altruizmus a dôveru k druhým.

Assá otvára v človeku vďačnosť a súcit; podporuje odpustenie a veľkorysosť. Pracuje s vnútornou obeťou. Posilňuje lásku k sebe. Čistí negatívne psychologické vzorce, ktoré blokujú náš rast. Čistí a ladí čakry.

Indaia odhaľuje a posilňuje našu prirodzenú nevinnosť. Rozpúšťa nutkavé myšlienkové vzorce. Lieči bolesť spôsobenú nedostatkom sebaúcty. Otvára cestu k pokore a súcitu. Pomáha vyrovnať sa so sexuálnym zneužitím a emocionálnymi zraneniami; mení ponímanie sexuality z nečistej na posvätnú. Rozpúšťa spoločenské masky.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.