YATÊ

Pomáha nám vnímat to, na čom v sebe potrebujeme pracovať a čo je treba urobiť pre získanie väčšej rovnováhy. Nápomocná pri zvládaní praktických záležitostí. Podporuje skupinovú prácu. Vnáša jasno do osobných i transpersonálnych záležitostí. Umožňuje zbaviť sa prílišného bremena zodpovednosti.

YATÊ
YATÊ

Cykly

DOPORUČUJEME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Nedostatok rovnováhy. Problémy s organizovaním vlastných záležitostí. Stagnácia. Odcudzenie. Potreba zmeny. Nedostatok jasnosti a objektivity. Ťažká spolupráca s ostatnými.

Kľúčové slová: cykly

Element: vzduch a zem

Čakry: 3., 5. a 7.

Mandala Ararȇtama: Pohyb

Doporučujeme s Aqua Ignea: fialová, modrá

VENUJTE POZORNOSŤ NÁSLEDOVNÝM OTÁZKAM

  1. Ste schopni všimnúť si, v akom cykle sa momentálne nachádzate?
  2. Prijímate existenciu tohto cyklu alebo sa dostávate do konfliktu a prajete si, aby ste prežívali nejaký iný okamžik?
  3. Ste si vedomí darov, ktoré vám poskytuje každý cyklus?
  4. Ste úzkostní?
  5. Dokážete si uvedomiť, na čom (na akej výzve) musíte pracovať, aby ste vyriešili praktické záležitosti?
  6. Máte nejaký nedokončený plán? Prečo ste ho nechali nedokončený?
  7. Ste schopní vidieť, čo brzdí váš pokrok? Kde ste blokovaní?

CVIČENIE

  1. Vytvorte rituál: Uctievajte súčasný cyklus primeranými prvkami.
  2. Každý deň si zvoľte nejakú inú cestu, než akú jste použili predtým.

AFIRMÁCIA

Objavujem slobodu lietania a mením prekážky na zodpovednosť

AFIRMÁCIA PRE TELO

Rešpektujem cykly, v ktorých sa nachádzam