Embo Rudá

Aktivuje zmyslové kanály. Podporuje sexualitu a plodnosť. Spojuje nás so zemou. Podporuje schopnosť dôverovať vlastnej inkarnácií a vedieť plynúť s prúdom života. Umožňuje človeku pochopiť hodnotu životného procesu ako cesty smerujúcej k naplneniu cieľa. Prebúdza potešenie z rastu i z otvárania sa druhému človeku. Poskytuje vnútornú masáž orgánov v blízkosti druhej čakry (vaječníky, maternica a ľadviny). Posiľňuje zlaté a strieborné vlákno, podstatné pre život a dušu človeka. Naším telesným pohybom prepožičiava eleganciu.

Embo Rudá
Embo Rudá

Potešenie

DOPORUČUJEME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Izolácia. Nedostatok spojenia, zakorenenia v živote i vo vzťahoch s druhými. Problémy so spojením sexuality a zmyselnosti. problémy s menštráciou.  Pesimizmus. Netrpezlivosť. Problémy s koncentráciou. Nedostatok citlivosti.

Kľúčové slová: potešenie

Element: zem

Čakry: 1., 2. a 7.

Mandala Ararȇtama: Ukotvenie

Doporučujeme s Aqua Ignea: oranžová

VENUJTE POZORNOSŤ NÁSLEDOVNÝM OTÁZKAM

 1. Vnímate svoje telo ako zdroj potešenia?
 2. Vyjadrujete svoju sexualitu? Ako?
 3. Aké sú vaše najväčšie potešenia?
 4. Cítíte sa fyzicky silní?
 5. Cítíte sa slabí?
 6. Cítíte sa „nabití“ prebytočnou energiou?
 7. Dokážete sa rýchlo „vybiť“?
 8. Rozvíjate všetkých svojich 5 zmyslov rovnomerne?
 9. Ktoré zo svojich zmyslov rozvíjate najviac?
 10. Ktoré zo svojich zmyslov rozvíjate najmenej?
 11. Dokážete vnímať Zem? Ste schopní počuť Zem a jej cykly?
 12. Aký jste typ?
  Vizuálny?
  Sluchový?
  Kinestetický?
  Ktorý z vašich zmyslov sa prejavuje najskôr?
 13. Ktoré zmysly vo vašej komunikácii prevažujú?

CVIČENIE

 1. Pokúste sa precítiť vaše telo ako systém strún. Aké struny sa zachvievajú? Aké sú farvy a frekvencie vibrácií? Pokúste se viesť so strunami rozhovor.
 2. Zlaďte sa so Zemou a uvedomte si, koľko je v nej života, často na pohľad neviditeľného. Uvedomujte si alchýmiu a život, ktorý Zem prejavuje.
 3. Začnite vydávať zvuky, aby ste rozvibrovali struny tela.

AFIRMÁCIA

Inkarnujem sa v plnej sile a zúrodňujem zem citlivosťou svojich zmyslov

AFIRMÁCIA PRE TELO

Užívam si život s potešením