Zdieľanie k Dulám

Odpúšťať v každom okamihu rovnako sebe ako i ostatným. Púšťať všetko, čo nám už neslúži alebo nás brzdí na našej ceste vpred. Nežná sada inšpirovaná prácou Duly pre umierajúcich.