THINI - Á

Posiľňuje pocit sebadôvery a odovzdanie sa. Presvetľuje a prináša ľahkosť, schopnosť žit v súčasnom okamžiku bez strachu z budúcich udalostí. Podporuje vnímavosť. Napomáha rozpoznaniu a uvoľneniu napätia spôsobeného vnútornými konfliktami.

THINI - Á
THINI - Á

Ľahkosť

DOPORUČUJEME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Negatívna panovačná sila. Strach. Zlosť. Útlocitnosť. Nadmerné množstvo neustále sa opakujúcich myšlienok. Neistota. Nasávanie negatívnych psychických pocitov z okolitého prostredia. Úzkosť. Rigidita. Predsudky. Problémy s otvorením sa. Ctižiadosť. Nadmerná potreba kontroly.

Kľúčové slová: ľahkosť

Element: vzduch

Čakry: 7.

Mandala Ararȇtama: Začiatok

Doporučujeme s Aqua Ignea: modrá

VENUJTE POZORNOSŤ NÁSLEDOVNÝM OTÁZKAM

  1. Ak zameriate pozornosť na svoje telo, vnímate ho ako napäté alebo uvoľnené?
  2. Sú vaše pohyby strnulé? Kedy sú strnulé?
  3. Sú vaše pohyby nedbalé?
  4. Ste úplne prítomni alebo ste vždy rozptýlení medzi niekoľko vecí?
  5. Čo by ste mohli na svojich pohyboch zlepšiť?

CVIČENIE

  1. Kráčajte a pri chôdzi si všímajte element vzduchu, ktorý vás nesie.
  2. Vedome prechádzajte prázdnymi priestormi.

AFIRMÁCIA

Odovzdávam sa posvätnému vedeniu mojej hviezdy

AFIRMÁCIA PRE TELO

Odovzdávam sa plynutiu života