Renascer

Zjednocuje dichotómiu medzi myslením a cítením. Otvára nás prijatiu vlastnej prirodzenosti. Vedie k zjednoteniu našich rozporuplných pocitov a k sebavyjadreniu. Rozpúšťa emocionálne bloky. Pomáha procesu učenia sa z vlastných skúseností. Podporuje sebaistý štart do nových životných cyklov, cestu k znovuzrodeniu. Skvelá pre pôrod.

Renascer
Renascer

Zjednotenie

DOPORUČUJEME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Oddelenie mentálnej, duchovnej a emocionálnej stránky osobnosti. Problémy s prispôsobením sa zmenám. Striedanie škôl, zamestnání alebo bývania. Neschopnosť zbaviť sa starých traumatizujúcich spomienok. Nostalgia. Opakovanie chýb. Problémy so štúdiom.

Kľúčové slová: zjednotenie, odvaha

Element: zem, vzduch

Čakry: 1. - 7.

Mandala Ararȇtama: Životná skúsenosť

Doporučujeme s Aqua Ignea: zelená

VENUJTE POZORNOSŤ NÁSLEDOVNÝM OTÁZKAM

 1. Existuje niečo, čo ste v minulosti nevyriešili?
 2. Cítite k nejakej dobe v minulosti alebo k nejakej situácii nostalgiu?
 3. Cítíte strach, keď musíte uzavrieť proces a zahájiť ďalší cyklus: pokiaľ je tomu tak, čoho sa bojíte?
 4. Ako zahajujete nový cyklus? Nejakým jednotným spôsobom alebo vôbec nie?
 5. Obávate sa niečoho nového?
 6. Ste:
  Neohrození?
  Obezretní?
  Pozorovatelia?

CVIČENIE

Urobte si zoznam toho, kedy ste si v živote všimli rozdiel medzi tým, čo si myslíte, čo cítite a čo si prajete a smerom, ktorým sa mienite uberať.

Metodológia

Zapíšte si svoj najbezprostrednejší spôsob sebavyjadrenia(fyzický, duševný, emocionálny). Popíšte, akým spôsobom sa rozhodujete a ako si organizujete život. Či sa prejavujete skôr fyzicky (tj. konáte inštinktívne, stojíte nohami na zemi a máte radi konkrétne výsledky). Či sa prejavujete skôr duševne (tj. máte schopnosť verbálneho vyjadrovania, ste dobrý analytik, ste dobrý vo vysvetľovaní nejakého pojmu) alebo či sa prejavujete skôr emocionálne (tj. potrebujete všetko precítiť, napríklad preciťujete vopred všetky svoje rozhodnutia a činy.)

Napíšte o tom, aký spôsob je pre vás najobtiažnejší.

Fyzický – máte nejaké problémy, keď máte dokončiť projekty? Nenávidíte detaily? Obávate sa materiálnych záležitostí? Potrebujete vždy materiálne záruky?

Duševný – dávate prednosť praktickým cvičeniam a činnostiam pred čítaním alebo filozofovaním? Vyhýbate sa plánovaniu? Cítite sa pri analytickom rozhovore unavení alebo nesvoji? Robíte si starosti s motívmi svojich činov?

Emocionálny – je ľahšie všetko analyzovať a vyhýbať sa situáciam, kde sú rozhodnutia diktované citmi? Je pre vás materiálna záruka dôležitejšia ako náklonnosť?

 

AFIRMÁCIA

Integrujem svoje myslenie a vôľu a s dôverou sa púšťam do nového životného cyklu

AFIRMÁCIA PRE TELO

V jednote nasledujem nové začiatky