OYAMẤ

Umožňuje konať s jasným zámerom. Učí odlišovať vlastné pocity od pocitov druhých. Posiluje vitalitu a schopnosť sa presadiť. Vyvoláva sebadôveru. Podporuje lásku k sebe samému a silu dokázať za určitých okolností povedať „nie“. Podporuje úprimnosť a dôveru vo vlastné vnútorné poznanie. Odplavuje úzkostné myšlienky a pocity.

OYAMẤ
OYAMẤ

Asertivita

DOPORUČUJEME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Malá sebaúcta. Depresia, nerozhodnosť, strach a úzkosť. Pokrivené psychické a duchovné zážitky. Problémy s rozlišovaním osobnej a okolitej reality. Nedostatok energie, predstieranie a společenské masky.

Kľúčové slová: asertivita

Element: vzduch, zem

Čakry: 1., 3., 6. a 7.

Mandala Ararȇtama: Múdrosť

Doporučujeme s Aqua Ignea: biela, červená, zelená

VENUJTE POZORNOSŤ NÁSLEDOVNÝM OTÁZKAM

  1. Prejavujete sa skryte nebo otvorene? Uveďte príklad.
  2. Stanovujete hranice pre to, čo nechcete alebo sa radšej vyhnete zaujímaniu akýchkoľvek postojov?
  3. Je pre vás ťažké vyjadriť svoj názor? Uveďte príklad.
  4. Akú predstavu máte sami o sebe?

CVIČENIE

  1. Veďte rozhovor sami so sebou v zrkadle po dobu nejmenej 8 minút. Hovorte a pozorujte. Potom o tom napíšte do svojho denníku. Obmeňujte toto cvičenie s rôznymi veľkosťami zrkadiel.

AFIRMÁCIA

Prijímam sa taká/ý, aká/ý som a múdro mením len to, čo sa zmeniť dá

AFIRMÁCIA PRE TELO

Som asertívna/y a budujem svoje limity