MAMOẤ

Poskytuje pocity pohody, láskyplného prijatia a nežnosti. Podporuje skľudnenie a stíšenie, prináša uvedomenie si významu rytmického dýchania. Prečisťuje vzorce správania, ktoré narušujú našu rovnováhu, podporuje sústredenie pre lepšie využitie energie pri našej činnosti.

MAMOẤ
MAMOẤ

Mier

DOPORUČUJEME V TÝCHTO PRÍPADOCH

Hyperaktivita. Napätie z toho, že nedokážem splniť zidealizovanú predstave o sebe, rozptýlené myšlienky a činy. Problémy so zvnútornením pocitov a skúseností. Tendencia brať na seba príliš veľkú zodpovednosť a zúčastňovať sa nadmerného množstva aktivít. Nedostatok koncentrácie, nespavosť.

Kľúčové slová: mier

Element: vzduch

Čakry: 2., 4., 6. a 7.

Mandala Ararȇtama: Očista

Doporučujeme s Aqua Ignea: biela a modrá

VENUJTE POZORNOSŤ NÁSLEDOVNÝM OTÁZKAM

 1. V akom rytme vykonávate svoje každodenné činnosti?
 2. Je pre vás ľahké venovať sa introspekcii?
 3. Dokážete vnímať, aké činnosti vás abnormálne zrýchľujú? Keď k tomu príde, dokážete sa skľudniť, ak si prajete byť kľudní? Urobte si soznam.
 4. Cítite sa dobre, keď ste nečinní alebo si začnete okamžite hľadať nejakú činnosť, i keď trebárs len v duchu?

CVIČENIE

 1. Všímajte si medzery medzi nádychom a výdychom. Toto cvičenie praktikujte od 8 do 20 minút.
 2. Vstrebávajte nasledujúcu sútru: Každý plne vnímaný okamih obsahuje večnosť.
 3. Aktivna meditácia:
  a) Prvá časť: po dobu dvadsiatich minút sa bez prerušovania vyjadrujte pomocou zvukov, samohlások a fonetických zmesí, v žiadnom prípade nie prostrednictvom slov. Všetko pustite von.
  b) Druhá časť: zostaňte po dobu dvadsiatich minút v uvoľnení a vedome dýchajte. Môžete pri tom sedieť na podlahe alebo na stoličke.

AFIRMÁCIA

Láskam sa so svojím vnútorným svetlom a slobodne vyžarujem svoju pravú podstatu

AFIRMÁCIA PRE TELO

Vstupujem do stavu mierumilovnosti